• Wśród pacjentów lekarzy dentystów dużą grupę stanowią pacjenci kardiologiczni, którzy powinni być leczeni w bezpieczny sposób. Tym problemom poświęcona była m.in. konferencja zorganizowana przez Delegaturę WIL Ostrowsko-Krotoszyńską
  • Nie mniej czasu podczas tego spotkania poświęcono komunikacji między lekarzami w kontekście etyki lekarskiej. Relacja ta stwarza niekiedy pewne problemy, wymaga wyjaśnień i rozmów 
  • W Spotkaniach Szkoleniowo-Integracyjnych  lekarzy dentystów  wzięło udział  60 lekarzy stomatologów z województwa wielkopolskiego. Konferencja odbyła się 8 października w Lewkowie, koło Ostrowa Wielkopolskiego

Konferencja dla dentystów z Wielkopolski

Główne tematy szkolenia dla lekarzy dentystów organizowanego przez Delegaturę WIL Ostrowsko-Krotoszyńską to:

  • problemy z leczeniem pacjenta kardiologicznego
  • komunikacja między lekarzami a Kodeks Etyki Lekarskiej.

Spotkanie Szkoleniowo-Integracyjne lekarzy dentystów  odbyło się 8 października w Lewkowie, koło Ostrowa Wielkopolskiego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 lekarzy stomatologów z całego województwa.

Pacjenta kardiologiczny w gabinecie stomatologa

Problemom jakie trzeba rozwiązywać przy leczeniu stomatologicznym pacjentów kardiologicznych poświęcony był wykład  dr n. med. Janusza Tarchalskiego, specjalisty kardiologii, hipertensjologii, angiologii, kierownika Oddziału Kardiologicznego w ZZOZ w Ostrowie.

 Była mowa m.in. innymi o tym jak leczyć pacjentów z migotaniem przedsionka, nadciśnieniem, sztuczną zastawką, niewydolnością serca czy po ostrych zespołach wieńcowych.

 

Etyka lekarska. Kwestie ważne w praktyce dentystycznej

Uczestnicy wysłuchali także wykładu na temat kodeksu etyki lekarskiej i komunikacji między lekarzami, który wygłosił dr n. med. Krzysztof Kordel, specjalista medycyny sądowej i Prezesa ORL WIL. 

-Spotkanie udane, tematy bardzo ważne w codziennej praktyce lekarza dentysty. Istotna jest też sama integracja. Na co dzień każdy z nas pracuje w swoich gabinetach, rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz i wymienić doświadczenia – podsumowała lek. dent. Agnieszka Górczyńska-Borowiak.

 -Bardzo ciekawe, praktyczne tematy. Ja co prawda dołączyłam do grona uczestników jako delegat ostrowskiej delegatury, ale  jako lekarz rodzinny również dostaje pytania od pacjentów kardiologicznych kiedy mogą zgłaszać się do stomatologa i jakim zabiegom bezpiecznie się poddawać, to jest spora grupa pacjentów – dodała Maria Bobak, delegat Delegatury WIL w Ostrowie Wlkp.