• Wiedza na temat leczenia stomatologicznego osób w wieku senioralnym ma charakter interdyscyplinarny.
  • Bez stałej wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami a lekarzami dentystami nie można marzyć o wzorcowej opiece stomatologicznej nad pacjentami geriatrycznymi.
  • I Konferencja PTSG - wkładem OIL na Mazowszu w budowanie sojuszy na rzecz podwyższania kwalifikacji zawodowych wszystkich lekarzy, nie tylko stomatologów.

Jak się przygotować do "zmasowanego ataku" pacjentów geriatrycznych na gabinety stomatologiczne?

Odpowiedź jest prosta. Optymalnym rozwiązaniem jest nawiązanie bliskiej współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologii Geriatrycznej (PTSG). Sceptycy którzy uważali,  że współpraca taka - jak szereg podobnych – może ograniczać się tylko do płacenia składek (niedużych, ale zawsze) – mieli szansę przekonać się podczas I Konferencji PTSG, że korzyści jednak są, i to niemałe.

Lekarze dentyści nie uciekną od pacjenta geriatrycznego, to oczywiste i zrozumiałe, wszak takich osób jest coraz więcej. Animatorzy Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej  deklarują pomoc koleżankom i kolegom wdrożyć optymalny tryb pracy, który - jeśli nie eliminowałby - to przynajmniej minimalizowałby niebezpieczeństwo pojawienia się błędów w kwalifikowaniu, diagnostyce i leczeniu osób w wieku senioralnym.

Wsparcie PTSG ze strony ORL w Warszawie  

Z wymogu czasu doskonale zdaje sobie sprawę ORL w Warszawie, to dzięki jej wydatnemu wsparciu I Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej mogła przebiegać bez zakłóceń. ORL w Warszawie zaprosiła w swoje gościnne progi wykładowców Konferencji. Specjalistom o znanych nazwiskach - i to nie tylko w Polsce - oddano do dyspozycji studio, zorganizowane w siedzibie OIL przy ul. Puławskiej w Warszawie. Tam uznane autorytety w komfortowych warunkach (transmisje zostały od strony technicznej przygotowane perfekcyjnie) przez siedem godzin przekazywały wiedzę internautom połączonym online z centrum kongresowym.

Dr n. med. Dariusz Paluszek wiceprezes ORL w Warszawie, wiceprzewodniczący Komisji Stomatologicznej tej Rady oraz członek Prezydium NRL zwracał uwagę na fakt, że pomoc ORL w Warszawie, formalnie wynika z podpisanego porozumienia o współpracy z PTSG, ale praktycznie leży w interesie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. Rozmówca infoDENT24.pl przypomniał, że w Konferencji wzięło udział – co ważne bezpłatny - ok. 300 uczestników, należących praktycznie do wszystkich regionalnych izb samorządowych. To wkład OIL na Mazowszu w budowanie sojuszy na rzecz podwyższania kwalifikacji zawodowych wszystkich lekarzy, nie tylko stomatologów. Wkład nie definiowany finansowym wsparciem a wiedzą i zaangażowaniem ludzi, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji członków korporacji zawodowej.

– To co robimy, robimy dla pacjentów, bo chcemy leczyć ich najlepiej jak to możliwe. Myślimy jednak też o nas samych, gdyż wiemy doskonale, że wiedza na temat leczenia stomatologicznego osób w wieku senioralnym ma charakter interdyscyplinarny. Problemy, z jakimi styka się lekarz dentysta, najczęściej są rozpoznawane w gabinetach lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów. Musimy mieć jak najszersze kanały informacyjne, dzięki którym będziemy mogli bezpiecznie i efektywnie leczyć stomatologicznie osoby zaliczające się do grupy 60 plus - uważa Dariusz Paluszek.

Pacjent senioralny: coraz większe wymagania

Prezes PTSG prof. Barbara Kochańska w rozmowie z infoDENT24.pl zaznaczyła, że rosnąca populacja osób w wieku senioralnym ma zdecydowanie inne potrzeby niż jej rówieśnicy jeszcze kilkanaście lat temu. Współczesna medycyna nie musi wspierać się protezami całkowitymi, aby zapewnić ładny uśmiech. - Chcemy, żeby uśmiech ten był także zdrowy, oparty w jak największym stopniu o uzębienie własne. Implanty nie są zarezerwowane tylko dla pacjentów w sile wieku. Procedury stomatologiczne w przypadku seniorów mają jednak swoją specyfikę, o której nie można zapominać – uczulała prof. Barbara Kochańska.

O specyfice tej mówiono szeroko podczas I Konferencji PTSG. Oto jeden przykład. Doświadczeniami na temat leczenia pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w przypadkach pojedynczych i złożonych implantów dzielił się prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome).

Holistyczne podejście do pacjenta senioralnego 

Wiceprezes PTSG prof. Agnieszka Mielczarek wskazywała w rozmowie z infoDENT24.pl, że w przypadku osób w starszym wieku często wręcz nieodzowna jest współpraca lekarza dentysty na przykład z prowadzącym pacjenta lekarzem rodzinnym. Bywa, że senior, głównie ze względu na specyficzne uwarunkowania zdrowotne, nie jest w stanie wyłożyć wszystkich dolegliwości z jakimi się zmaga, nie potrafi precyzyjnie wskazać przebytych i realizowanych terapii, a wiedza ta może mieć istotny wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego.

- Chcemy zatem w ramach Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego kontaktować się z innymi lekarskimi organizacjami, które mogłyby swoich członków uczulać na swoiste problemy związane z opieką stomatologiczną. Podobnie lekarze dentyści powinni w większym zakresie niż dotychczas zasięgać opinii lekarzy reprezentujących inne dziedziny medycyny. Bez stałej wymiany doświadczeń nie możemy marzyć o wzorcowej opiece stomatologicznej nad pacjentami geriatrycznymi – przekonywała prof. Agnieszka Mielcarek.

Program wykładów podczas I Konferencji PTSG tutaj