• Na studia na kierunku lekarsko - dentystycznym limit przyjęć wyniesie 1328 (o 6 miejsc mniej niż rok temu)
  • W tym roku będzie o 12 mniej miejsc na stomatologię wykładaną w trybie stacjonarnym w języku polskim zarezerwowanych dla obywateli Polski (795 wobec 807 rok temu)
  • W zasadzie wzrost limitów przyjęć na studia medyczne o ponad 300 miejsc, dotyczy tylko kierunku lekarskiego

Liczba indeksów na stomatologię stabilna od lat 

W roku akademickim 2022/23 kształcić się będzie w Polsce 1328 lekarzy dentystów o 6 mniej niż rok temu.

Pamiętać należy, że w 2022 r. przybyła duża liczba Polaków i Ukraińców studiujących stomatologię w Ukrainie, którzy trafili do Polski na skutek działań wojennych. Ostatecznie jednak mała ich grupa kontynuowała studia. W tym roku problem "dodatkowych" studentów nie występuje.  

Limity przyjęć na kierunek stomatologiczny 

Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym limit przyjęć (po konsultacjach) wynosi 1328 miejsca w tym:

  • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim 819 (831 miejsc rok temu);
  • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 211 miejsc (tyle samo co rok temu);
  • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 298 miejsc (o 6 więcej niż rok temu). 

Tak wygląda ostateczny rozdział miejsc na stomatologii

Duże wzrosty limitów przyjęć na kierunku lekarskim

W porównaniu do limitów przyznanych na rok akademicki 2022/2023 w roku akademickim 2023/2024

  • ogólny limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko - dentystycznym zwiększył się o 327 miejsc, w tym na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - limit przyjęć został zwiększony o 398 miejsc;
  • na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim limit przyjęć zmniejszył  się o 27 miejsc;
  • na jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski, limit przyjęć zmniejszył się łącznie o 44 miejsc.