Polska Platforma Medyczna ma na celu:

- umożliwienie darmowego dostępu do wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych (szczególnie osobom i instytucjom spoza środowiska naukowego, 
- stworzenie możliwości bezpłatnego transferu wiedzy zarówno pomiędzy ośrodkami badawczymi, jak i instytucjami publicznymi oraz obywatelami; komunikacja naukowa i współpraca różnych podmiotów staną się łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne;
- ułatwienie tworzenia nowych powiązań i zawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi; szybciej będzie następowała komercjalizacja wyników badań
- otwartość pozwala wykorzystać potencjał nowych technologii informacyjno-wyszukiwawczych, dzięki którym zasoby nauki stają się lepiej widoczne i łatwiejsze do znalezienia, 
- większy zwrot ze środków publicznych wydanych na badania, dzięki możliwości ponownego wykorzystania danych,  wzmocnienie produktywności badawczej, 
- udostępnienie zasobów nauki osobom niedowidzącym i niedosłyszącym.

Projekt realizuje wspólnie 7 uczelni medycznych:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który jest liderem projektu,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Narzędzie jest przygotowane do uruchomienia, w najbliższym czasie zostanie ustalony konkretny harmonogram prac. Platforma ma zacząć działać do 31 maja 2020 roku.

Więcej: pulsmedycyny.pl