• Obchody dziesięciolecia istnienia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM.
  • XV Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód uświetniła jubileusz stomatologii na WUM.

- Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód ma długą tradycję, to już jej 15 edycja. O randze wydarzenia świadczy zarówno duże zainteresowanie środowiska stomatologów, jak i zaproszeni goście, światowej sławy eksperci – podkreślał w wystąpieniu rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

Konferencja Wschód-Zachód na WUM

Sesję wykładową prowadziła dr hab. Ewa Czochrowska, prodziekan ds. English Dentistry Division i Współpracy Międzynarodowej WLS. Tematy wykładów były bardzo zróżnicowane. Ale łączyło je jedno – akcent na najnowocześniejsze techniki, rozwiązania i kierunki. 

Tematyka najciekawszych wykładów w trakcie konferencji

Wykorzystanie telefonu komórkowego do wysokiej jakości komunikacji pomiędzy lekarzem protetykiem a technikiem dentystycznym - prof. Louis Hardan z Saint Joseph University Beirut-Lebanon.
- Szynoterapia w rehabilitacji układu stomatognatycznego - prof. Ilia Roussou z Grecji.
Zabiegi odtwórcze w implantoprotetycznej rehabilitacji pacjentów z zaawansowanymi zanikami podłoża kostnego - dr hab. Piotr Majewski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
- Problemy z leczeniem dzieci niespokojnych z próchnicą wczesnodziecięcą - prof. Marie Hosey z King's College w Londynie.  

Po konferencji rozpoczęły się obchody X-lecia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego przedstawiła najważniejsze osiągnięcia swojego wydziału. Były też wystąpienia rektora, przewodniczącej samorządu studentów i zaproszonych gości.

W czasie uroczystości zostały uhonorowane osoby ważne dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Byli to prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan dwóch kadencji wydziału oraz profesorowie Kazimierz Szopiński i Michał Ciurzyński, byli prodziekani.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokazywany podczas jubileuszu film przedstawiający jednostki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Część oficjalną zakończyło wystąpienie prof. Marka Krawczyka.

Przypomnijmy, że 23 kwietniu 2021 r. WUM oraz ich goście świętowali stulecie stomatologii akademickiej w Warszawie.