Prof. Antonina Orlik-Grzybowska kierowała Katedrą i Kliniką Ortodoncji warszawskiej uczelni w latach 1948-1970. Do jej najważniejszych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych można zaliczyć m.in. opracowanie pierwszego polskiego podręcznika z dziedziny ortodoncji „Podstawy ortodoncji" oraz rewolucyjne na owe czasy zmiany w postrzeganiu diagnostyki ortodontycznej.

W trakcie uroczystej ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy, rektor prof. Marek Krawczyk, przypomniał, że prof. Antonina Orlik-Grzybowska była niezwykłą postacią, budującą wielkość uczelni oraz stomatologii warszawskiej. Podkreślił także, że upamiętnienie dokonań prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej zbiega się z jubileuszem 90-lecia powstania Kliniki Ortodontycznej w Państwowym Instytucie Dentystycznym.

- Losy Antoniny Orlik-Grzybowskiej związane są zarówno z Państwowym Instytutem Dentystycznym, następnie Akademią Stomatologiczną, jak i Akademią Medyczną w Warszawie, dlatego też jej niezwykła biografia może służyć jako przewodnik historii uniwersyteckiego nauczania stomatologii w Warszawie - mówiła podczas uroczystości prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan wydziału lekarsko-dentystycznego WUM.

Autorem projektu tablicy jest Bogna Felczyńska, wykonania podjęła się Pracownia Ludwisarska Felczyńskich w Taciszowie.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej była częścią konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Koło Sekcji Ortodontycznej Oddziału Warszawskiego PTS oraz Polskie Towarzystwo Ortodontyczne.

Więcej: WUM