• Prof. Stanisław Majewski był jednym z twórców nowoczesnego Instytutu Stomatologii w Krakowie. Naukowiec przyczynił się także do ogólnokrajowego rozwoju stomatologii na przełomie XX i XXI wieku
  • Prof. Majewski podczas pracy naukowej wyjaśnił proces zmian biocenozy jamy ustnej oraz rolę czynników infekcyjnych w stomatopatiach protetycznych
  • Część osiągnięć prof. Majewskiego w zakresie praktyki stomatologicznej zostały zastrzeżone patentami otrzymały wiele nagród naukowych

Prof. Stanisław Majewski. Zasłużony dla Instytutu Stomatologii w Krakowie

5 czerwca w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołane z okazji odnowienia doktoratu prof. Stanisława Majewskiego. Dzięki jego staraniom, trwającym wiele lat Uniwersytet Jagielloński wzbogacił się o nowoczesny obiekt, w którym utworzono Instytut Stomatologii oraz Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną.

Odnowienie doktoratu jest rodzajem wyróżnienia dla osób z tytułem doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zasłużyły się dla tej uczelni lub społeczeństwa.

Pół wieku doktoratu prof. Majewskiego

Wniosek o uhonorowanie prof. Stefana Majewskiego odnowieniem doktoratu złożony przez profesorów Wydziału Lekarskiego UJ CM, zatwierdził senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 29 marca br. 

Prof. Majewski ma szczególne zasługi w badaniach  gnatofizjologii stomatologicznej oraz chorób infekcyjnych jamy ustnej, a także w  implantoprotetycznej rekonstrukcji uzębienia. Doceniono także jego osiągnięcia dydaktyczne i nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz UJ, w tym za utworzenie nowoczesnego Instytutu Stomatologii.

- Do szczególnych osiągnięć naukowych profesora Stanisława Majewskiego, które na trwałe weszły do teorii i praktyki współczesnej medycyny i stomatologii, mówiła  w laudacji prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym Wydziału Lekarskiego UJ CM należą m.in. badania:

  • istoty zmian biocenozy jamy ustnej
  • roli czynników infekcyjnych w etiologii jednostki chorobowej opisanej jako "stomatitis prothetica",
  • rozpowszechnienia dysfunkcji skroniowo-żuchwowych 
  • polskiego systemu implantów dentystycznych.

Niektóre z osiągnięć w zakresie klinicznej i laboratoryjnej praktyki stomatologicznej zostały zastrzeżone patentami, a inne były wyróżniane licznymi nagrodami naukowymi.

Twórca nowoczesnego Instytutu Stomatologii UJ

Prof. Stanisław Majewski przez wiele lat starał się o uzyskanie powojskowego budynku koszarowego przy ul. Montelupich 4. Jako pełnomocnik prorektora UJ ds. Collegium Medicum koordynował całość prac projektowych i wykonawczych tej inwestycji - rozbudowę i modernizację obiektu z jego dostosowaniem do potrzeb wszystkich jednostek Instytutu Stomatologii, którego po zakończeniu prac w 2000 roku został pierwszym dyrektorem. Instytut uznano wówczas za najnowocześniejszą placówkę stomatologii uniwersyteckiej w Polsce.

Prof. Stanisław Majewski przypomniał, że kolebką polskiej stomatologii jako dziedziny nauk medycznych i praktyki lekarskiej jest krakowski uniwersytet. W połowie XVIII w. przedmiot ten wprowadzono do programu studiów na Wydziale Lekarskim, a później w Klinice Chirurgii powstało Uniwersyteckie Ambulatorium Dentystyczne, na bazie którego utworzono jeden z pierwszych w Europie instytutów stomatologicznych. Na tych rozwiązaniach wzorowały się później uniwersytety we Lwowie, Wilnie, Warszawie i już w niepodległej Polsce w Poznaniu.

Leczenie zębów w świetle lampy naftowej

- Historii tej nie znałem jako student Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Moja fascynacja naukami medycznymi skupiała się na internie, chirurgii oraz medycynie sądowej, ponieważ przedmioty te wykładali, z należnym im niezwykłym kunsztem, wybitni profesorowie. Podczas tak zwanych białych niedziel mogliśmy się zapoznać między innymi z katastrofalnym stanem jamy ustnej pacjentów. W miejscowościach jeszcze niezelektryfikowanych rzadko spotykani wówczas dentyści pracowali przy lampach naftowych. Pomyślałem wtedy, że skala zaniedbań w tej dziedzinie praktyki lekarskiej to dla młodego człowieka prawdziwe wyzwanie.

Swoimi spostrzeżeniami, ale także pewnym rozczarowaniem, podzieliłem się z profesorem Tadeuszem Popielą, który uświadomił mi, że przy tej lampie naftowej i „bormaszynie” wiele nie dokonam. Profesor powiedział mi wtedy, że aby mieć realny wpływ na jakikolwiek postęp, trzeba wypracować najpierw odpowiednio znaczącą pozycję własną, wiedzieć i umieć. Słowem - być kimś, a właściwą drogą jest nauka i praca akademicka. Ta krótka rozmowa przy filiżance kawy zmieniła mój życiorys. Dzięki temu mogłem aktywnie uczestniczyć w rozwoju krakowskiej i polskiej stomatologii - mówił prof. Stanisław Majewski.

Profesor poruszył także bieżące problemy stomatologii. Jego zdaniem niebezpiecznym zjawiskiem jest organizowanie wydziałów lekarskich "gdziekolwiek", czyli poza strukturami uniwersyteckich uczelni medycznych. - W Krakowie można by uruchomić stomatologię na przykład na Wydziale Wiertnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Na razie jest to żart, ale bądźmy czujni. Dzieje się coś dziwnego i chyba niedobrego. Wydaje mi się, że nie zmierzamy w dobrym kierunku - dodał prof. Majewski.