PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL o zawodówkach dla lekarzy

Autor: nieck • Źródło: en
05-10-2021, 15:22
NRL o zawodówkach dla lekarzy NRL ponownie krytykuje projekt ustawy o kształceniu lekarzy (fot. Shutterstock)
NRL wystosował kolejne stanowisko w sprawie jaskrawego naruszenia praworządności w trakcie prac nad ustawą  o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • NRL nie może zaakceptować lekceważenie kompetencji samorządu lekarskiego do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących zawodów lekarza i lekarza dentysty.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw został po pierwszym czytaniu  skierowany do dalszego procedowania.
  • Wprowadzenie istotnych zmian po tym jak projekt przekazany był wcześniej do zaopiniowania narzuca obowiązek ich ponownej konsultacji.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1569), został po pierwszym czytaniu  1 października 2021 r. skierowany do dalszego procedowania do Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się wycofania z treści tego projektu przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych.

Nie dla lekceważenie samorządu lekarskiego!

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, iż przepisy te zostały wprowadzone z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa, bowiem już po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, do projektu tej ustawy dodane zostały istotne zmiany dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów, które nie zostały zaopiniowane przez samorząd lekarski. Takie działanie stanowi pogwałcenie  przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342).

To nic innego jak lekceważenie kompetencji  samorządu lekarskiego do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących zawodów lekarza i lekarza dentysty. Działanie to jest tym bardziej rażące i niemożliwe do zaakceptowania, że ma miejsce w czasie trwającego protestu pracowników medycznych, w ramach którego prowadzone są rozmowy mające rozwiązać najbardziej palące problemy systemu ochrony zdrowia, oburza się NRL.

Wprowadzenie istotnych zmian w obszarze zainteresowania podmiotów, którym projekt przekazany był wcześniej do zaopiniowania w ramach konsultacji publicznych spowodowało obowiązek ich ponownej konsultacji, wynikający również z Regulaminu pracy Rady Ministrów, co także zostało pominięte.

Zawodówki dla lekarzy to felczeryzacja medycyny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że projektowana  zmiana sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów nie gwarantuje utrzymania wysokich standardów studiów medycznych, co będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństwa, ale także dla ewentualnych absolwentów takich uczelni.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, iż wykształcenie lekarza, to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, ale także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich. Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów wymaga wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów wymaga  solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach miejskich.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dla powstrzymania kryzysu kadr lekarskich konieczne jest  wprowadzenie przede wszystkim rozwiązań poprawiających warunki pracy lekarzy, zarówno w aspekcie finansowym, jak też organizacyjnym, w tym ułatwiające im podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że bez zdecydowanej zmiany jakościowej w finansowaniu i organizacji opieki zdrowotnej nie może być mowy o poprawie sytuacji w ochronie zdrowia, czytamy w stanowisku NRL.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH