PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL do Komisji Europejskiej. Pytanie o minimalne wymogi w kształceniu na kierunkach medycznych

Autor: nieck • Źródło: nil.org.pl
18-01-2023, 11:35
NRL do Komisji Europejskiej. Pytanie o minimalne wymogi w kształceniu na kierunkach medycznych Spór o kształcenie medyków Fot. Shutterstock
Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy. Otwieranie w Polsce kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach wzbudza sprzeciw samorządu lekarskiego.
  • Powstawanie kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach niepokoi środowisko lekarskie, ponieważ w opinii samorządu nie rozwiąże to problemów kadrowych w publicznej ochronie zdrowia. Za to grozi zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczeń zdrowotnych
  • NRL zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem o minimalne wymogi wobec systemu kształcenia pracowników medycznych, o czym został poinformowany minister zdrowia i minister nauki
  • Szef MEiN w odpowiedzi na to pismo zapewnia, że stały monitoring uczelni pozwala systematycznie oceniać poziom kształcenia i zabezpiecza interes publiczny, jakim jest dbałość o życie i zdrowie obywateli

Wątpliwości NRL w kwestii zmian w kształceniu lekarzy

Samorząd lekarski zwrócił się do Komisji Europejskiej w sprawie minimalnych wymogów wobec systemu kształcenia lekarzy, licząc że w ten sposób uda się wyjaśnić wątpliwości w kwestii zmian jakie zaszły w Polsce. 

Jak podkreśla w swoim piśmie NRL, otwieranie kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach wzbudza sprzeciw środowiska lekarskiego, ponieważ samo tylko zwiększanie liczby absolwentów nie rozwiąże problemów kadrowych w publicznej ochronie zdrowia. Przede wszystkim takie rozwiązanie budzi  wątpliwości co do kwestii zaplecza dydaktycznego, może to skutkować obniżeniem poziomu wiedzy i nieprzygotowaniem do należytej opieki nad pacjentami, a co za tym idzie – zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczeń zdrowotnych.

NRL pyta Komisję Europejską o minimalne wymogi kształcenia lekarzy

Samorząd lekarski zwrócił się do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy.

- Art. 24 dyrektywy 2005/36/WE określający minimalne wymogi kształcenia lekarzy stanowi, że kształcenie lekarskie na podstawowym poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni okres studiów, obejmujący co najmniej 5 500 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego prowadzonego na uniwersytecie lub pod jego nadzorem – przypomina w piśmie skierowanym  9 listopada 2022 r. do Henninga Ehrensteina, szefa działu D1 Umiejętności, Usługi, Zawody w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Samorząd lekarski wątpi czy studia prowadzone przez część uczelni można uznać za w pełni zgodne z wymogami określonymi we wspomnianej dyrektywie.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznało, że zasadne jest w tej sprawie zasięgnąć opinii prawnej właściwych służb Komisji Europejskiej – argumentuje w prezes NRL Łukasz Jankowski.

Pismo do KE zostało przekazane również do wiadomości ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu i ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi.

Kształcenie lekarzy. Stanowisko szefa MEiN

22 grudnia do pisma odniósł się minister Przemysław Czarnek. W  swojej odpowiedzi szef resortu nauki powołuje się  na szersze definicje terminu uniwersytet, używanego w przepisach unijnych oraz wymienia regulacje, które jego zdaniem zapewniają spełnienie warunków możliwości kształcenia lekarzy.

Każda uczelnia wnioskująca o utworzenie studiów na kierunku lekarskim, bez względu na rodzaj i typ uczelni, musi spełnić wszelkie szczegółowe wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów zawartych w:

  • ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2021 poz. 755 z późn. zm.).

Minister Czarnek przypomina, że weryfikacja spełniania warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim ma miejsce zarówno na etapie oceny wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, jak również jest dokonywana regularnie przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – instytucję działającą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia – już podczas pierwszego cyklu kształcenia, a nie dopiero po jego zakończeniu.

- Takie rozwiązanie zapewnia stały monitoring spełniania przez uczelnie warunków do prowadzenia danego kierunku, który ma na celu systematyczne ocenianie poziomu kształcenia, konieczność zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz szczególny interes publiczny, jakim jest dbałość o życie i zdrowie obywateli. Każdorazowo postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim jest procesem złożonym, po stronie uczelni wnioskującej wiąże się, co do zasady, ze stosowną analizą kosztów, rozpoznaniem możliwości uczelni oraz potrzebami rynku pracy.

W przypadku złożenia wniosku, w pierwszej kolejności jest on dokładnie analizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, pod kątem zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi, a następnie przekazywany do zaopiniowania pod względem merytorycznym przez PKA, jak również ministra zdrowia, informuje Czarnek.

 NRL. Kwalifikacje polskich lekarzy pod znakiem zapytania

- Samorząd lekarski od dawna apeluje, aby kształcenie przyszłych kadr medycznych odbywało się jedynie w warunkach uniwersyteckich, co jest naszym zdaniem zgodne z regulacjami Unii Europejskiej. Wyrażamy obawę, czy forsowane przez rządzących zwiększenie ilości kadr medycznych kosztem możliwego obniżenia jakości kształcenia nie spowoduje braku możliwości uznawania kwalifikacji części polskich lekarzy w innych krajach Unii Europejskiej – komentuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NIL   studia stomatologiczne  

POLECAMY W SERWISACH