Dr hab. n. med. Michał Sarul jest absolwentem stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu (2004 r.). Na tej samej uczelni ukończył specjalizację z ortodoncji.

Był asystentem a później adiunktem dydaktycznym w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu.

W 2014 r. zajmował stanowisko dyrektora medycznego NZOZ Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej.

Pracę doktorską obronił w temacie „Badania właściwości mechanicznych drutów ortodontycznych po ich stosowaniu w środowisku jamy ustnej”.

Uczestnik wielu kursów specjalistycznych z dziedziny ortodoncji oraz autor ponad trzydziestu artykułów, wystąpień i doniesień zjazdowych.

Działalność naukową kontynuuje, skupiając uwagę wokół zagadnień biomechaniki ortodontycznej, wykorzystania zakotwienia szkieletowego w terapii ortodontycznej, sprowadzania zębów zatrzymanych do łuku oraz na leczeniu ortopedycznym pacjentów rosnących.