• Specjalizacje. Nabór wniosków rusza 1 września. Zgłoszenia przyjmuje CMKP przez cały wrzesień
  • Listę miejsc rezydenckich i pozarezydenckich opublikuje CMKP 28 sierpnia
  • W oddzielnym etapie postępowania rozdysponowane zostaną miejsca w specjalizacjach priorytetowych

Specjalizacje. Nabór od 1 września

Od jesiennego naboru, trwającego od 1 do 30 września 2023 r., wprowadzony zostanie dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego. W etapie tym zostaną przyznane miejsca rezydenckie tylko lekarzom i lekarzom dentystom chcącym otworzyć specjalizację w dziedzinie priorytetowej.

W przypadku lekarzy dentystów (po usunięciu ortodoncji z listy specjalizacji priorytetowych) jedynym wyborem jest stomatologia dziecięca.

Ile wyborów we wniosku

Lekarz lub lekarz dentysta, ubiegający się o specjalizację, w jednym wniosku może dokonać maksymalnie 15 wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb (rezydencki lub pozarezydencki).

Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Lista miejsc rezydenckich i pozarezydenckich opublikowana zostanie 28 sierpnia przez CMKP.