• Rak jamy ustnej jest jednym z 10-ciu najbardziej rozpowszechnionych w Europie nowotworów
  • Rola dentystów w walce z tą chorobą jest niezwykle ważna, gdyż najczęściej rak ten jest późno diagnozowany
  • Kurs dla stomatologów na temat wczesnego rozpoznawania raka jamy ustnej organizuje Dolnośląska Izba Lekarska
  • Każdemu uczestnikowi przydzielane są trzy punkty edukacyjne

Rak jamy ustnej. Wczesne rozpoznanie kluczowe dla terapii

Rak jamy ustnej obejmuje zmiany nowotworowe warg, języka i jamy ustnej. W Europie nowotwór ten zajmuje dziesiątą pozycję na liście najbardziej rozpowszechnionych nowotworów. Każdego roku w krajach Unii Europejskiej diagnozowanych jest 75 tys. nowych przypadków tej choroby, wg danych Council of European Dentists.

Częste wizyty kontrolne to szansa dla pacjentów, by nowotworowe zmiany zostały wcześnie zdiagnozowane. Oznacza to także, że dentyści mają wyjątkową szansę, by ratować życie, skoro rak jamy ustnej stał się współcześnie jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań i śmiertelności.

Niestety, pacjenci często ignorują wczesne objawy raka jamy ustnej,  interniści często źle interpretują objawy choroby. Jak podkreśla CED dentyści powinni być dobrze przygotowani do diagnostyki raka jamy ustnej. Kluczowy jest tu skryning w kierunku raka jamy ustnej złożony m.in. z oględzin jamy ustnej oraz badania dotykowego szyi. 

Tematem kursu organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską są wczesne objawy choroby nowotworowej w obrębie jamy ustnej

Kiedy: 11 marca, godz. 10:00 -13:30
Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 45, Wrocław
Organizator: Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Kierownikiem naukowym kursu jest  lek.dent. Alicja Marczyk-Felba

 Punkty edukacyjne: 3

Wczesne objawy raka jamy ustnej. Program kursu

Sesja I                 
Wczesne i późne objawy choroby nowotworowej w obrębie jamy ustnej

10.00-11.30 -  Wczesne i późne objawy choroby nowotworowej w obrębie jamy ustnej - dr n. med. Jan Nienartowicz

Sesja II               
Gabinety stomatologiczne w erze cyfryzacji i social mediów

11.45-13.00  - Jak uatrakcyjnić swoją praktykę stomatologiczną dzięki nowym technologiom? - Szymon Ciuraba

  • instant win & dopamina – zagrożenia i szanse social mediów
  • cyfryzacja i zmiana konsumpcji informacji
  • display Solution w opiece zdrowotnej – 3-krotny wzrost w kolejnych 4 latach
  • dopasowanie gabinetu do współczesnych standardów – analiza utraty korzyści
  • złote zasady skutecznej komunikacji z pacjentami w dobie cyfrowej zmiany
  • skuteczne narzędzia wsparcia rozszerzenia opieki nad pacjentem. 

 Zgłoszenie pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL:
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl 
lub telefoniczne pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.