• Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1327 (o 7 miejsc mniej niż rok temu)
  • W tym roku będzie o 13 mniej miejsc na stomatologię wykładaną w trybie stacjonarnym w języku polskim zarezerwowanych dla obywateli Polski (794 wobec  807 rok temu)
  • W zasadzie wzrost limitów przyjęć na studia medyczne o ponad 300 miejsc, dotyczy tylko kierunku lekarskiego

Od lat stała liczba indeksów na stomatologię 

W roku akademickim 2022/23 kształcić się będzie w Polsce 1327 lekarzy dentystów o 7 mniej niż rok temu.

Pamiętać należy, że w 2022 r. przybyła duża liczba Polaków i Ukraińców studiujących stomatologię w Ukrainie, którzy trafili do Polski na skutek działań wojennych. Ostatecznie jednak mała ich grupa kontynuowała studia. 

Limity przyjęć na kierunek stomatologiczny 

Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1327 miejsca w tym:

  • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim 818 (831 miejsc rok temu),
  • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 211 miejsc (tyle samo co rok temu),
  • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 298 miejsc (o 6 więcej niż rok temu). 

W roku akademickim 2023/2024 w stosunku do roku akademickiego 2022/2023 limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostały zwiększone łącznie o 322 miejsc. Z tego wynika, że wyższe limity dotyczą wyłącznie kierunków lekarskich.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym