Zdaniem resortu finansów, lekarze uzyskują w ten sposób dochód, który podlega opodatkowaniu.

Przypomnijmy, że o zwolnienie lekarzy i lekarzy dentystów z opodatkowania postulował samorząd. Naczelna Rada Lekarska przekonywała, że zgodnie z prawem, wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzysta ze zwolnienia podatkowego. Podobnie jest w przypadku uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach, organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy, ale gdy szkolenia obejmują zakres opieki paliatywnej lub hospicyjnej.

NRL stała na stanowisku, że istnieje możliwość poszerzenia zakresu zaniechania poboru podatku o inne nieodpłatne szkolenia i przypomina, iż na poziomie ustawowym lekarz i lekarz dentysta są zobligowani do ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Wiecej: oil.warszawa.pl