Samorząd lekarski postuluje wprowadzenie restrykcji w dostępie do bezpłatnej nauki, bo dentystów jest za dużo, gdyby ten postulat został spełniony, wówczas być może na jedno miejsce przypadałoby nie 50, a 100 kandydatów.

Uniwersytety medyczne podały wysokości opłat obowiązujące tych, którzy zdecydowali się pobierać naukę w ramach studiów niestacjonarnych. Najtańsze jest studiowanie w Gdańsku, najdroższe w Warszawie (różnica to ponad 44 proc.). Oto podstawowe stawki.

Gdański Uniwersytet Medyczny skalkulował opłatę semestralną za kształcenie (studia niestacjonarne) na poziomie 13 tys. zł (rok 26 tys. zł).

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (dane za 2013/2014), studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim kierunek lekarsko-dentystyczny dzieli na poszczególne lata studiów.
I rok 25 572 zł/rok
II rok 24 136 zł/rok
III rok 21 988 zł/rok
IV rok 30 744 zł/rok
V rok 26 340 zł/rok

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ustalił opłatę na wydziale lekarsko - stomatologicznym (jednolite studia magisterskie niestacjonarne, kierunek dentystyczny) w wysokości 15 tys. zł za semestr (30 tys. rocznie).

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku obowiązują opłaty roczne za kształcenie studentów studiów niestacjonarnych na wydziale lekarskim z oddziałem stomatologii i oddziałem nauczania w języku angielskim (kierunek lekarsko - dentystyczny) - w wysokości 32 tys. zł
Uniwersytet Medyczny w Lublinie pobiera z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych (kierunek lekarsko - dentystyczny) za każdy semestr opłatę podstawową 17,0 tys. zł (rocznie 34 tys. zł).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi pobiera za studia na wydziale lekarsko - dentystycznym (kierunek: lekarsko - dentystyczny - jednolite magisterskie studia wieczorowe) 35 tys. zł.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ustalił wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne, realizowane w systemie studiów niestacjonarnych na wydziale lekarskim z oddziałem lekarsko - dentystycznym w Zabrzu (lekarsko - dentystyczny) - 37 tys. zł za każdy rok studiów, (po 18,5 tys. zł za semestr).

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunku lekarsko - dentystycznym (jednolite) kosztują rocznie 37,5 tys. zł.

Dodając do tych niemałych kosztów nakłady wynikające z konieczności opłacania akademika lub stancji (od 400 do 1000 zł miesięcznie) można wyliczyć, że przywilej studiowania stomatologii kosztuje już ponad 200 tys. zł.