Projekt edukacyjny poświęcony kompetencjom interpersonalnych lekarzy i budowaniu odpowiednich relacji z pacjentem realizuje Naczelna Izba Lekarska. Program stanowi efektywną formę uzupełniania wiedzy i umiejętności lekarzy w zakresie kompetencji miękkich. Składa się ze szkoleń warsztatowych oraz kursów e-learningowych. Dotyczą one zagadnień komunikacji interpersonalnej oraz systemu funkcjonowania ochrony zdrowia.

Do tej pory w szkoleniach wzięło udział 1,5 tys. lekarzy. Liczba ta ma szansę znacząco wzrosnąć, ponieważ realizacja projektu potrwa do połowy 2015 roku. - Projekt jest wysoko oceniany przez lekarzy. Uczestnicy podkreślają, że szkolenia pomagają im lepiej zrozumieć mechanizmy postępowania, które ułatwiają nawiązanie prawidłowych relacji z pacjentem. Ważna jest także część praktyczna zajęć, która uzupełnia zagadnienia teoretyczne - podkreślają organizatorzy.

Zakres merytoryczny części dotyczącej komunikacji i współpracy z pacjentem obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.
- efektywnej komunikacji z pacjentem,
- sposobów przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach,
- sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
- umiejętności negocjacji,
- asertywnej komunikacji
- wykorzystania własnego potencjału.

Szkolenia z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ, marketingu usług medycznych, form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, organizacji pracy i zarządzania zespołem.