• Na Liście Szanghajskiej najlepszych uczelni na świecie znalazły się w 2023 r. dwa uniwersytety medyczne z Polski: UM we Wrocławiu (dziewiąta setka) i WUM (dziesiąta setka)
 • W rankingu tym na 421 miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Jagielloński, w ramach którego funkcjonuje kształcące m.in. lekarzy dentystów Collegium Medicum
 • W tegorocznym rankingu trzy miejsca na podium (jak zwykle) zajęły uczelnie amerykańskie: Harvard. Stanford, MIT, czwarty jest brytyjski Cambridge 

Miejsca polskich uczelni na Liście  Szanghajskiej

Są to w kolejności:

 • Uniwersytet Jagielloński 421 miejsce (studenci stomatologii w ramach Collegium Medicum)
 • Uniwersytet Warszawski 490 miejsce
 • AGH 831 miejsce
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 886 miejsce (Wydział Lekarsko – Stomatologiczny)
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 901 miejsce
 • Politechnika Gdańska 922 miejsce
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 941 miejsce (Wydział Lekarsko – Stomatologiczny)
 • Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu 949 miejsce
 • Politechnika Warszawska (poza 1000)

Zasady tworzenia Listy Szanghajskiej 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) jest przygotowywany przez Institute of Higher Education (Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju).

Lista Szanghajska obejmuje 2,5 tys. uczelni, z tym, że upubliczniona klasyfikacja obejmuje 1000 szkół wyższych.

Shanghai Ranking ocenia kadrę naukową i studentów w zakresie nagród zdobytych w znaczących konkursach naukowych oraz szereguje publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, uwzględniając przede wszystkim liczbę cytowani.

Ranking wykorzystuje szereg wskaźników akademickich i danych zewnętrznych do pomiaru wyników światowych uczelni w poszczególnych dziedzinach, w tym:

 • wyniki badań (Q1),
 • wpływ badań na branżę (CNCI),
 • jakość badań (Top),
 • współpracę międzynarodową (IC)
 • międzynarodowe nagrody naukowe (Award).

Część ekspertów uważa ranking szanghajskiego uniwersytetu za niemiarodajny, m.in. ze względu na przyjęte przez jego autorów kryteria faworyzujące dziedziny, w których przyznawane są Nagrody Nobla. Zbyt dużą rangę przypisuje się także publikacjom w „Nature” lub „Science”.

Indeks międzynarodowych nagród akademickich opiera się na ankiecie Academic Excellence Survey (AES) prowadzonej przez Shanghai Ranking od 2017 r. 

Medycyna na Liście Szanghajskiej

Oprócz ogólnej klasyfikacji uczelni, tworzone jest także zestawienie szkół wyższych prowadzących konkretne kierunki i pod tym kątem ocenianych. Wśród wyróżnionych kierunków nauczania jest także stomatologia. Ostatnia dostępna weryfikacja w tej kategorii dotyczy roku 2022.

W tym zestawieniu widnieje tylko Uniwersytet Jagielloński 227 miejsce na 300 sklasyfikowanych.

Więcej uczelni z Polski (6) widnieje w rankingu "medycyna kliniczna". Są to:

 • Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum) 317 pkt. 
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi  291,1 pkt.
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 280 pkt.
 • Gdański Uniwersytet Medyczny 267,9 pkt.
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 257,9 pkt.
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny 256,7 pkt.(wszystkie wyniki za 2022 r.)  
  (uwaga wyniki za 2022 r.)