• Naczelna Rada Lekarska nie podejmie działań, aby poprzeć apel Dolnośląskiej OIL o przywrócenia dla wszystkich części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
  • Ostatnio z części ustnej PES są zwolnione osoby, które uzyskały co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi z części pisemnej
  • Statystyki świadczą o tym, że dobrze zdający część pisemną PES praktycznie zawsze zdają jego część ustną 

 

NRL przeciwna zmianom w trybie zdawania PES

Naczelna Rada Lekarska nie podejmie działań, aby poprzeć apel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, z 25 maja 2023 roku w sprawie przywrócenia dla wszystkich części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. 

Od dłuższego czasu środowisko medyków w tym działacze samorządu lekarskiego oczekiwali likwidacji części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sytuacji uzyskania co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi z części pisemnej.

Z danych CEM wynika, że odsetek osób, które nie zdały części ustnej, o ile z części pisemnej uzyskały notę: 

  • bardzo dobrą wynosi 0,4 proc.
  • dobrą plus 0,7 proc.
  • dobrą 1,3 proc.

Egzamin ustny w tej grupie lekarzy jest jedynie formalnością i pozostaje bez wpływu na przygotowanie zawodowe tych lekarzy.

Kolejnym argumentem było to, że czas, w którym lekarze skupiają się w przygotowaniach do ustnej części PES mogliby przeznaczać na opiekę nad pacjentami.

Najlepiej zdający PES pisemny nie muszą stawać do egzaminy ustnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dnia 18 listopada 2022 r. wydało stanowisko w sprawie szkodliwych zapisów przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, w którym stanowczo wyraziło oczekiwanie i zasadność zwolnienia lekarzy z części ustnej PES w sytuacji uzyskania co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi z części pisemnej. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło działania, w efekcie których minister zdrowia dokonał stosownych zmian w art. 16rc ust. 10 do Ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1731 ze zm.).