• Przyszli lekarze dentyści kształcą się na 10 uniwersytetach medycznych na terenie całego kraju. W sumie, w trybie stacjonarnym przypada im 900 miejsc (polscy obywatele studiujący w trybie stacjonarnym)
 • Ogółem limit miejsc na kierunkach lekarsko - dentystycznych wynosi 
  blisko 1400. Za całość nauki w trybie niestacjonarnym opłaty sięgają nawet 400 tys. zł
 • Na koszt studiów stomatologicznych składa się nauka ponad 70 procedur medycznych, która tylko w nieznacznym stopniu jest refundowana przez NFZ. Większość ćwiczeń z udziałem pacjentów odbywa się na zasadach komercyjnych

Stomatologia. Najdroższe studia w Polsce

Jak wyjaśniał w rozmowie z infoDENT24.pl prof. dr hab. Tomasz Konopka, prodziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego UM we Wrocławiu, cena studiów stomatologicznych jest pochodną kosztów, a te nie są małe ze względu na konieczność nauczenia się przez studentów stomatologii (pod nadzorem doświadczonego lekarza) ponad 70 procedur medycznych.  NFZ refunduje tylko małą część zabiegów. Większość ćwiczeń praktycznych z udziałem pacjentów odbywa się na zasadach komercyjnych. Osoba leczona nie zapłaci za świadczenie gdy wykonuje je student, a ceny materiałów stomatologicznych i narzędzi są coraz wyższe, nie mówiąc już o energii, której koszt w gabinecie stomatologicznym nie jest bez znaczenia, tłumaczy prof. Tomasz Konopka.

Co jeszcze składa się na wysokość czesnego za studia stomatologiczne?
- Sprzęt się dekapitalizuje, cały czas musimy dbać o funkcjonowanie fantomów symulacyjnych i unitów stomatologicznych. Ponadto szczególnie w branży stomatologicznej koniecznością jest trzymanie światowego poziomu. Bez tego przyszły dentysta nie poradzi sobie w zawodowej praktyce. W uczelniach cały czas wdraża się są nowe technologie, które są drogie,  na przykład stomatologię cyfrową - wskazuje prof. Tomasz Konopka.

 - Nasz absolwent ma sobie poradzić w całej Europie, więc w trakcie studiów musi poznać najnowsze techniki, a najlepiej aby jak najwięcej procedur realizował samodzielnie, nie tylko z zakresu ekstrakcji zębów, wykonywania wypełnień i leczenia protetycznego uzupełnieniami płytowymi. Nowoczesna protetyka wykorzystuje implanty stomatologiczne i jest to coraz częściej protetyka uzupełnień stałych, a to są w pełni  komercyjne zabiegi - podkreśla prof. Tomasz Konopka.

Nauka komercyjna stomatologii. Z podziałem na uczelnie i wydziały

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Wydział lekarsko – stomatologiczny (rocznik 23/24)
  cały tok studiów 340 tys. zł (wzrost o 13,5 proc. wobec roku akademickiego 22/23)
  opłata roczna w dwóch ratach po 34,6 tys. zł
  opłata roczna w czterech ratach po 17,6 tys. zł
  opłata roczna jednorazowa 68,0 tys. zł.
 • Higiena stomatologiczna
  cały tok studiów 79,5 tys. zł (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 13,7 proc.)
  opłata roczna w dwóch ratach po 13,5 tys. zł
  opłata roczna w czterech ratach po 6,9 tys. zł,
  opłata roczna jednorazowa 26,5 tys. zł 26,5
 • Techniki dentystyczne
  cały tok studiów 111,9 tys. zł, 127,2 (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 13,6 proc.)
  opłata roczna w dwóch ratach po 21,6 tys. zł,
  opłata roczna w czterech ratach po 11,0 tys. zł,
  opłata roczna jednorazowa 42,4 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 23/24)

 • Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy), liczba semestrów   10
  opłata za każdy semestr 24 tys. zł (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 9 proc.)
 • Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy) 5850  EUR za semestr (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 8,8 proc.)
 • Techniki dentystyczne, studia I stopnia stacjonarne 7600 EUR za semestr
 • Higiena stomatologiczna, studia I stopnia stacjonarne 4250 EUR za semestr

Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 23/24)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny 23,5 tys. zł opłata za semestr (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 11,9 proc.)
 • Techniki dentystyczne 5 tys. zł za semestr
 • Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców wydział lekarsko – dentystyczny 23,5 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 23/24)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny opłata roczna jednolite studia magisterskie 44 tys. zł;
 • Wydział lekarsko – dentystyczny, zajęcia prowadzone w języku angielskim opłata roczna 65 tys.zł.

CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny: opłata roczna 44 tys. zł, opłata za cały tok studiów 220 tys. zł;
 • Wydział lekarsko – dentystyczny, zajęcia prowadzone w języku angielskim 70,5 tys. euro za cały tok studiów.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 43 tys. zł;
 • Techniki dentystyczne 16,489 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko - dentystyczny 623 zł za 1 pkt ECTS (60 pkt za rok) 37380 zł za rok.
  Opłata dodatkowa za semestr pokrywająca wzrost kosztów z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim 7850 zł

Śląski UM Wydział nauk Medycznych w Zabrzu (rocznik 22/23)

Wydział lekarsko - dentystyczny 41 tys. zł za rok; w tym 20,5 tys. zł za semestr zimowy i 20,5 tys. zł za semestr letni.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (rocznik 22/23)

Wydział Medycyny i Stomatologii opłata za semestr 25 tys. zł