PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Na jesieni szkolenia dla dentystów. Trwają zapisy

Autor: nieck • Źródło: en
06-07-2022, 19:00
Na jesieni szkolenia dla dentystów. Trwają zapisy DIL organizuje przydatne w praktyce stomatologicznej szkolenia Fot. Shutterstock
Dolnośląska Izba Lekarska informuje o jesiennej edycji szkoleń i warsztatów dla lekarzy i lekarzy dentystów. Sprawdź jak się zapisać na szkolenie w zakresie prawa, psychologii, czy udzialenia pomocy w stanach nagłych.
  • Dolnośląska Izba Lekarska po wakacyjnej przerwie wraca do organizowania szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Tematyka szkoleń zróżnicowana od prawnych aspektów przez psychologię kontaktów z pacjentem po szczegóły skutecznej pomocy w stanach nagłych
  • Termin szkoleń - wrzesień 2022

Wszystkie szkolenia będą odbywały się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy al. Matejki 6. Zapisy komisjakształcenie@dilnet.wroc.pl

Rodo w praktykach lekarskich. Podejście praktyczne

Data szkolenia: 16 września, godz. 10:00-14:00
Kierownik naukowy: dr hab. Andrzej Wojnar
Wykładowca: inż. Maciej Koziejko

Liczba punktów edukacyjnych: 4

Program szkolenia

  • Przepisy RODO – zastosowanie w praktykach lekarskich
  • Wewnętrzny audyt, czyli jak sprawdzić samego siebie?
  • Samodzielne wdrożenie dokumentacji – jak zrobić to z sensem?
  • RODO, a cyfryzacja praktyki lekarskiej
  • Praktyczne przykłady i porady
  • Wzory dokumentów

Stany nagłe w gabinecie lekarskim - postępowanie praktyczne

Data: 17 września, godz. 9:00-15:00
oraz  24 września godz. 9:00-15:00

Kierownik naukowy: dr hab.Jacek Smereka, prof.nadzw.
Punkty edukacyjne: 6

Część seminaryjna

  • Podstawy patofizjologii stanów zagrożenia życia u pacjentów w gabinecie lekarskim. Typowe stany nagłych zagrożeń życia u pacjentów w gabinecie lekarskim
  • Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, podtrzymanie funkcji układu krążenia
  • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w wytycznych, czynniki wpływające w istotnym stopniu na skuteczność działań resuscytacyjnych
  • Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim: omdlenie wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, hiperglikemia, napad padaczkowy, anafilaksja, toksyczne działanie leków miejscowo znieczulających
  • Farmakologia leków stosowanych w stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim – skład i praktyczne zastosowanie leków z zestawu przeciwwstrząsowego
  • Podstawowe zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia
  • Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody.

Część praktyczna

  • Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, układanie w odpowiednich pozycjach, ocena układu krążenia i oddechowego, udrażnianie dróg oddechowych, pośredni masaż serca.
  • Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja osoby dorosłej).
  • Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja dziecka).
  • Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – ćwiczenia i ocena na fantomie z pomiarem jakości resuscytacji.
  • Defibrylacja zautomatyzowana (AED) – ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora.
  • Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – wentylacja workiem samorozprężalnym, zakładanie rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i I-gel.
  • Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych – konikotomia, ćwiczenia na fantomie.
  • Leki z zestawu przeciwwstrząsowego – przygotowanie i podawanie leków, tlenoterapia.
  • Drogi podawania leków – podskórna, domięśniowa, dożylna.
  • Zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomie.Psychologia w gabinecie lekarza. Analiza transakcyjna w relacji lekarz - pacjent

Czas: 21 września, godz 9:00-12:00 (tryb online)
Punkty edukacyjne: 3

Wykładowca: lek. Dariusz Delikat, psycholog

Zagadnienia, które będą omawiane

 Komunikując się wchodzimy w interakcje społeczne, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Znajomość mechanizmów interakcji pozwala na uniknięcie wielu kłopotów i nieporozumień. Analiza transakcyjna skupiając się na ocenie równowagi dynamicznej pomiędzy trzema stanami ego (dziecko, dorosły, rodzic) pozwala te mechanizmy łatwo zrozumieć.

Szkolenie szczególnie przydatne dla tych, którzy odczuwają często dyskomfort po rozmowie z pacjentem, podczas której ulegli jego prośbie, choć nie chcieli jej  spełnić, oraz tych, którzy mają wrażenie, że w życiu ciągle robią coś, co muszą lub powinni, że stale spełniają czyjeś oczekiwania.

Struktura osobowości wg analizy transakcyjnej (AT):

  • rodzaje stanów „ja” (stan „ja” to spójny zbiór uczuć i doświadczeń bezpośrednio powiązanych z odpowiadającym im spójnym zbiorem zachowań),
  • pozycje życiowe – rodzaje i charakterystyka,
  • komunikacja interpersonalna w ujęciu AT – transakcje: definicja , rodzaje, analiza,
  • gry psychologiczne – rodzaje, analiza, sposoby przełamywania,
  • wykorzystywanie AT w wywieraniu wpływu na pacjenta i w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH