MZ wyjaśnia, że każda jednostka szkoląca rezydenta, w ramach umowy z resortem, zobowiązuje się do refundowania kosztów zatrudnienia rezydentów. Oddelegowanie lekarza do pracy w innym oddziale niż przewiduje to program szkolenia jest niezgodne z przepisami i wiąże się z koniecznością zwrotu środków finansowych przekazanych przez MZ.

Resort zdrowia zwraca uwagę na fakt, że lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w normalnym systemie czasu pracy i pełnić dyżury medyczne, bądź pracować w systemie zmianowym lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej.

Podstawowa norma pracy czasu pracy nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień, przy czym tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza nie może przekroczyć 48 godzin na tydzień.

Dopiero nadwyżka przepracowana ponad 37 godzin 55 min, stanowi realizację obowiązku pełnienia w danym tygodniu dyżuru medycznego i powinna być wynagradzana jak praca w godzinach nadliczbowych.

MZ informuje, że dyżury medyczne, nie będące dyżurami obowiązkowymi, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudnia to realizacji programu specjalizacji.

Resort przypomina także, że jeżeli zasady wynikające z przepisów regulujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy rezydentów nie są stosowane, takie przypadki należy zgłaszać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, które kontroluje realizację szkolenia podyplomowego. 

Więcej. ozzl.org.pl