PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ tłumaczy zasady odbywania specjalizacji

Autor: miro • Źródło: ms
04-01-2021, 08:13
MZ tłumaczy zasady odbywania specjalizacji Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w MZ (fot. Fotlia/PTWP)
W sytuacji kryzysowej, jaką jest stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, może nastąpić konieczność skierowania medyków do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostkach akredytowanych w danej dziedzinie medycyny, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na lekarzy. Jak to widzi Ministerstwo Zdrowia – wyjaśnia Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w MZ.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1918), uwzględnia fakt, że w czasie epidemii w niektórych jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na personel medyczny, w tym w szczególności na lekarzy.

Wprowadzone regulacje przewidują, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostki akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na lekarzy, z pominięciem preferencji lekarza, w zakresie jednostki, w której chciałby odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Korzystając z tego uprawnienia i kierując lekarza do jednostki akredytowanej niegodnie z preferencjami lekarza, wojewoda bierze pod uwagę miejsce zamieszkania lekarza, aby dojazdy do danej jednostki akredytowanej były możliwe najmniej uciążliwe dla kierowanego lekarza.

Przepisy umożliwiające skierowanie lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na lekarzy zostały wprowadzone na tzw. wszelki wypadek, nie obligują one wojewody do skierowania danego lekarza niezgodnie z jego preferencjami, a jedynie dają taką możliwość, w przypadku kiedy sytuacja kadrowa jest szczególnie trudna.

Wbrew pozorom rozwiązanie to jest korzystne również dla lekarzy, gdyż mogą wspomagać walkę ze skutkami epidemii (braki kadrowe) w jednostce akredytowanej, w której uczą się jednocześnie zawodu w zakresie odbywanej specjalizacji.

Natomiast lekarz skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może zostać skierowany do jakiejkolwiek placówki, często nie posiadającej akredytacji i pomimo, że okres pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać mu uznany za równoważny z realizacją programu specjalizacji, lekarz ten nie nabywa umiejętności w swojej dziedzinie medycyny.

Zgodnie z przepisami, lekarze ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego wskazują we wniosku o odbywanie szkolenia jednostki preferowane, w których chcieliby odbywać szkolenie specjalizacyjne, natomiast wojewoda, kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce akredytowanej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych.

Co do zasady, lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, nigdy nie ma pewności, do jakiej jednostki zostanie skierowany, ponieważ w jednostce przez niego preferowanej może nie być wolnych miejsc szkoleniowych, gdyż inna osoba z lepszym wynikiem zostanie skierowana na dane miejsce albo dana jednostka utraciła akredytację.

POLECAMY W SERWISACH