Jak informuje resort zdrowia,  zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 i 39 oraz ust. 4 pkt 1 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. poz. 512)  do  9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne miedzy innymi dla:

- osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – na potwierdzenie tego faktu należy posiadać dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,
- zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm) - na potwierdzenie tego faktu należy posiadać dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Za dokument potwierdzający fakt przystępowania do PES wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych uznawane jest  zawiadomienie o egzaminie znajdujące się w SMK, może ono zostać wydrukowanie lub okazane w formie elektronicznej.

Oznacza to, że lekarze i lekarze dentyści biorący udział w PES mogą przed i po przystąpieniu do każdej z części tego egzaminu korzystać z noclegów w hotelach oraz w innych miejscach świadczących usługi polegające na krótkotrwałym wynajmie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych itp. na podstawie wyżej wskazanych przepisów. Korzystając z noclegów lekarze i lekarze dentyści powinni posiadać jeden z dokumentów potwierdzających ich uprawnienie do korzystania z noclegu.

Więcej: gov.pl