• Brak snu, duże obciążenie pracą i wysoko postawiona poprzeczka odciskają się na samopoczuciu studentów stomatologii
  • Badano, czy relaksująca muzyka towarzysząca zajęciom praktycznym, podczas których przyszli stomatolodzy uczą się opracowywania ubytków próchnicowych pod wypełnienie, zmniejsza ich stres
  • Okazuje się, że pod wpływem cichej muzyki o wolnym tempie znacząco poprawiły się wyniki studentów stomatologii podczas przedklinicznych ćwiczeń z preparacji zębów, informuje Journal of Dental Education 

Student stomatologii. To student zestresowany

Rozwój kompetencji klinicznych to bardzo ważny elementem kształcenia przyszłych dentystów. Nowe trendy w metodach nauczania i oceniania nieustannie zmieniają standardy edukacyjne. Programy nauczania stomatologii również ulegają przemianom, ze względu na postęp w informatyce i technologii dentystycznej.

Kiedy studenci stomatologii po raz pierwszy trafiają do laboratorium symulacyjnego i zaczynają pracować na fantomach, ucząc się podstaw pracy  takich jak przygotowanie ubytku i polerowanie, często są bardzo zestresowani.

Stresem płacą za dążenie do doskonałości, wielką ilość materiału teoretycznego, którą mają opanować, w dodatku muszą się wykazywać świetnymi umiejętnościami manualnymi i dużymi kompetencjami miękkimi. Niestety,  starając się sprostać tym wszystkim wymogom prawie nie odpoczywają!

Trudne zajęcia praktyczne. Muzyka złagodzi stres. 

Cicha muzyka zmniejsza stres studentów stomatologii i poprawia ich wyniki podczas przedklinicznych ćwiczeń z preparacji zębów, dowodzą badania przeprowadzone w University of Eastern Finland.

Praca,  która ukazała się w czasopiśmie Journal of Dental Education miała na celu ustalenie, czy muzyka oddziałuje na studentów stomatologii zmieniając ich:

  • obawy,
  • satysfakcję
  • wydajność .

Badania nad muzyką w różnych środowiskach potwierdziły jej pozytywny wpływ na emocje i dobre samopoczucie. Dowody wskazują również, że może ona wspierać proces uczenia się.

Większa satysfakcja z zajęć

W badaniu pilotażowym porównano wyniki 36 studentów stomatologii na kursie kariologii podczas ćwiczeń na fantomach w laboratorium symulacji medycznej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna wykonywała zadania bez muzyki w tle, a drugie towarzyszyła cicha powolna muzyka. W efekcie każdy z uczestników badania mógł przeprowadził przygotowanie trzonowca nr 36  pod wypełnienie słuchając muzyki i przy akompaniamencie jedynie odgłosów wydawanych przez sprzęt stomatologiczny.

Zbadano spostrzeżenia uczniów, a w celu analizy ich wyników przeprowadzono ilościowe pomiary wspomagane komputerowo.

Okazuje się, że ogólne zadowolenie uczniów z zajęć którym towarzyszyła relaksująca muzyka było wysokie. Badacze podkreślają, że muzyka osłabia odczuwany stres, jednocześnie zwiększając motywację do nauki i ćwiczeń.

Studenci sprawniej wykorzystywali czas podczas zajęć praktycznych, pracowali szybciej i lepiej opracowywali ubytki.

Według naukowców to badanie pilotażowe potwierdza celowość wykorzystania muzyki w przedklinicznym szkoleniu z zakresu kariologii. Co więcej warto byłoby też stosować ją podczas innych zajęć równie stresujących.