Dla tych, którzy nie brali udziału w Konferencji „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, której organizatorami była Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Edukacji Medyczno - Dentystycznej SAPIENTIA, będzie to forma przypomnienia. Dla tych, którzy nie mieli takiej okazji – wskazówka, że nie powinno się do takiej sytuacji ponownie dopuścić. Okazja do skorygowania przeoczenia nadarzy się podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Dydaktycznej.

Patronat nad Konferencją sprawował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego Konferencji była dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz prof. Uczelni, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.

Tematyka XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła współczesnych zagrożeń środowiskowych i ich wpływu na stan zdrowia jamy ustnej.

 Naukowy – uczestnicy Konferencji (tutaj)

***

Wykład inauguracyjny sesji wykładowej Konferencji „Nowe podejście do próchnicy zębów u dzieci” autorstwa prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk, dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk zwróciła uwagę na fakt, że próchnica wczesnego dzieciństwa (EEC) jest powszechnym problemem zdrowotnym obciążonym wysokimi kosztami społecznymi, ekonomicznymi i zdrowotnymi.

Prelegentka podkreśliła konieczność ukierunkowania działań profilaktycznych na ograniczenie czynników ryzyka choroby. Omówione też zostały nowe metody leczenia nieubytkowych i ubytkowych zmian próchnicowych, oraz techniki ich selektywnego usuwania oraz odbudowy tkanek.

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek  zaprezentowała wykład „Wyzwania gerostomatologa w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych”, w którym omówiła propozycje kierunków działań profilaktycznych i edukacyjnych dedykowanych pacjentom senioralnym oraz ich opiekunom przy zaangażowaniu całego środowiska medycznego: lekarzy rodzinnych, lekarzy geriatrów i członków zespołów stomatologicznych.

W wykładzie podała zalecenia dotyczące profesjonalnej profilaktyki stomatologicznej u pacjentów z wysokim ryzykiem próchnicy. Zalecenia te to m.in.: czterokrotne w ciągu roku kontrole stanu zdrowia jamy ustnej, profesjonalne usuwanie złogów nazębnych, stosowanie określonych preparatów w przypadku dysfunkcji gruczołów ślinowych i deficytu systemów antybakteryjnych i buforujących.

Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek podkreśliła też konieczność zintensyfikowania działań z zakresie wczesnego wykrywania zmian nowotworowych w jamie ustnej.

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. Mariusz Lipski zaprezentował pracę „Rewaskularyzacja – metoda leczenia endodontycznego”.

Rewaskularyzacja w stomatologii to przywrócenie właściwego krążenia i ponownego unaczynienia tkanki uszkodzonej w wyniku działania patologicznego bodźca.

Prof. dr hab. Mariusz Lipski omówił wskazania i poszczególne etapy przeprowadzenia zabiegu. Zwrócił również uwagę na korzyści jakie daje zastosowanie tej metody, tj. uzyskanie wzrostu i rozwoju korzenia zęba, co wiąże się z minimalizowaniem przebarwień, kruchości i podatności tkanki na złamanie. Według wykładowcy metoda ta powinna zyskać znacznie szersze niż obecnie zastosowanie w praktyce lekarza – endodonty.

Sesję wykładową zakończył wykład „Kompetencje jutra, czyli czego przyszłość będzie wymagała od naszych dzieci” zaprezentowany przez dr n. ekon. Bartosza Sobotkę animatora Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych, PARP grupa PFR, w którym omówił tempo zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości, w tym rozwój technologiczny wymagający nowego podejścia w zakresie kompetencji i kwalifikacji.

Nowoczesne technologie rewolucjonizują także obecny system ochrony zdrowia. Rozwój sztucznej inteligencji odgrywa coraz większą rolę w analizie, diagnozowaniu, wyborze sposobu leczenia pacjenta oraz monitorowaniu samego procesu leczenia. Innymi słowy staje się ona coraz częściej integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie debaty na temat  zmian w zakresie kształcenia personelu medycznego pod kątem włączania do programów kształcenia kompetencji przyszłości, czyli kompetencji społecznych (miękkich) oraz z obszaru IT, które powinny być naturalnym uzupełnieniem zagadnień stricte medycznych.

Nowy proces będzie musiał stać się bardziej holistyczny, multipłaszczyznowy i transdyscyplinarny. Inaczej nie wykorzystamy mocy nowych technologii.

Czytaj także: Laury podczas konferencji: Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej