• Jak zminimalizować ryzyko powikłań, aby osiągnąć sukces implantoprotetyczny?
  • Czy można poświęcać na zabiegi mniej czasu osiągając jednocześnie sukcesy w leczeniu implantologicznym?
  • Terapia implantologiczna to leczenie holistyczne, zespołowe, koncepcyjnie sztuka totalna – przenikaniem się rozmaitych dziedzin medyczno-biologiczno-technologiczno-projektowych.
  • Analiza projektu łącznika implantologicznego oraz cyfrowego przebiegu pracy w strefie estetycznej na podstawie badań naukowych i doświadczenia z codziennej praktyki.

Wydarzenie, organizowane przez MEDIF, odbędzie się w Warszawie w hotelu Raffles Europejski. Będzie to okazja do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie odbudowy uzębienia jednym z systemów implantologicznych MIS.

Konferencja MIS DAY to również możliwość osobistego spotkania się w szerokim gronie specjalistów – użytkowników systemu MIS Implants. Wydarzenie stwarza okazję do dyskusji o nowych obliczach implantologii i protetyki, w tym m.in. o cyfrowym planowaniu zabiegów.

Uczestnicy MIS DAY będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań protetycznych oraz poznać od podszewki narzędzia i techniki dotyczące digital dentistry wykorzystywane na każdym etapie leczenia pacjentów.

Rejestracja otwarta do niedzieli 26 września 2021 r. (do godz. 23.59).  

Program

Stomatologia cyfrowa w implantologii

Synergia stomatologii cyfrowej i biologii w implantologii – projektowanie i przebieg pracy (cz.1 i 2)
dr Stavros Pelekanos
Wraz z coraz większą komputeryzacją, stomatologia doświadczyła ekscytującego rozwoju technologicznego. Implantacja z wykorzystaniem zaprojektowanych cyfrowo szablonów chirurgicznych staje się coraz popularniejsza z uwagi na szybki rozwój techniki i większą dokładność, skuteczność i łatwiejsze zastosowanie.

Z drugiej zaś strony, odbudowa protetyczna z zastosowaniem technologii CAD/CAM jest już stosowana od wielu lat, dzięki doskonale rozwiniętym skanerom i oprogramowaniu, które są obecnie stosowane w pracy laboratoriów. Ostatnim, brakującym ogniwem jest wykorzystanie skanerów wewnątrzustnych, które obecnie zdobywa coraz większe zaufanie praktyków.

Celem prezentacji jest analiza projektu łącznika implantologicznego oraz cyfrowego przebiegu pracy w strefie estetycznej na podstawie badań naukowych i doświadczenia z codziennej praktyki, a także wskazań i ograniczeń procesu cyfrowego w oparciu o opracowane materiały i procedury. Skanowanie wewnątrzustne przy fotelu, obsługa wycisków cyfrowych, typowe błędy i cały proces od digitalizacji do produkcji i ostatecznego cementowania pracy, aż po wszystkie etapy projektowania zostaną wyjaśnione. Przedstawione również zostaną przypadki kliniczne, omawiające różne podejścia kliniczne, pokazujące synergię starszych i nowszych koncepcji biologicznych w przebiegu leczenia.

 Leczenie implantoprotetyczne

Aspekt biologiczny i technologie cyfrowe w kompleksowym leczeniu implantoprotetycznym pacjentów
dr n. med. Agnieszka Laskus, PhD, M.Sc.
Leczenie implantologiczne samo w sobie jest sztuką medyczną  wymagającą wcześniejszego -rzetelnego, całościowego przygotowania pacjenta, dotyczy to między innymi stanu przyzębia, biotypu tkanek, okluzji, prawidłowości w ustawieniu zębów i ich aspektu endodontyczno-zachowawczego. Odpowiednio przygotowany medycznie i psychologicznie (aspekt współpracy z lekarzem)  pacjent jest w dalszym etapie kwalifikowany do leczenia implantologicznego, które z założenia jest kompleksowe i od początku, jeszcze przed implantacją, uwarunkowane planowaną rekonstrukcją i rehabilitacją protetyczną zgodnie z koncepcją „Prosthetic-Driven Implant Planning and Placement”. Planując trwały sukces terapii implantologicznej musimy zrozumieć, że jest to leczenie holistyczne, zespołowe i jest koncepcyjnie sztuką totalną, a więc pełną syntezą –przenikaniem się rozmaitych dziedzin medyczno-biologiczno-technologiczno-projektowych.

Przedstawione zostaną złożone przypadki leczenia pacjentów implantologicznych obrazujące  podejścia kliniczne, które zawsze łączy synergia koncepcji biologicznych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Tylko synteza poszczególnych dziedzin, rozumiana jako ich wspólnota, mimo rozmaitości w odniesieniach klinicznych czy materiałowych, oraz współpraca lekarz-pacjent, daje szansę na trwały, długofalowy sukces terapii implantoprotetycznej.

Estetyka w implantoprotetyce

Planowanie przewidywalnej estetyki w implantoprotetyce – złote standardy, które wyznaczają drogę do długoterminowej biologicznej integracji implantu
lek. dent. Agnieszka Nieścieronek 

Sukces leczenia implantoprotetycznego jest istotnym aspektem pracy implantologa nie tylko dla uzyskania satysfakcji z przeprowadzonego zabiegu, ale również ze względu na ostateczny efekt estetyczny, podniesienie jakości życia pacjenta i jego pewności siebie, ale przede wszystkim długoterminową stabilność tkanek twardych i miękkich.

Jak zminimalizować ryzyko powikłań, aby osiągnąć sukces implantoprotetyczny? Przyjrzymy się złotym standardom zabiegów implantologicznych w kolejnych etapach leczenia, które pozwalają w przewidywalny sposób osiągnąć estetyczny efekt na lata, zarówno w estetyce białej jak i czerwonej. Zaprezentuję case studies i wskażę kluczowe aspekty oraz rozwiązania implanto-protetyczne, na które powinniśmy zwracać uwagę w codziennej pracy.

Nawigacja implantologiczna

Prościej znaczy lepiej! M-Guide jako system kompletny w nawigacji implantologicznej
lek. dent. Bartosz Mulawa 

Mówi się, że czas to pieniądz. Nie sposób się z tym nie zgodzić – optymalizacja czasowa zabiegów w gabinecie to jedno z wyzwań, z którym każdy z nas mierzy się na co dzień. Czy można poświęcać na zabiegi mniej czasu osiągając jednocześnie sukcesy w leczeniu implantologicznym? Jak sprostać oczekiwaniom pacjenta względem lekarza, który pracuje w oparciu o nowoczesne technologie? Czy można coś zrobić lepiej?
Podczas prezentacji m.in.:
- jak z sukcesem skrócić czas leczenia,
- czym jest system M-Guide, MSoft,
- zastosowanie szablonów chirurgicznych w różnych przypadkach klinicznych.