• Minimalna inwazyjność to podstawowa zasada w leczeniu chirurgicznym w stomatologii. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wzięli udział w kursie w zakresie projektowania płatów 
  • Szkolenie objęło zagadnienia m.in. mikrochirurgii jamy ustnej, instrumentarium mikrochirurgiczne, oraz biologię gojenia ran chirurgicznych
  • Studenci stomatologii na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uczyli się jak zapewnić doskonały wynik gojenia po leczeniu chirurgicznym 

Pomorski Uniwersytet Medyczny. Dodatkowe szkolenia z zakresu stomatologii 

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyli cenne ponadprogramowe szkolenie z zakresu projektowania płatów w aspekcie mikrochirurgii jamy ustnej.

To pierwsze z cyklu kursów szkolenie w ramach projektu „Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie".

Lepsze gojenie ran. Po zabiegu mało inwazyjnym

Przyszli dentyści w tej edycji szkolenia dowiedzieli się jak uzyskać podczas leczenia doskonały wynik gojenia. W pierwszej, wykładowej części studenci zapoznali się z zagadnieniami mikrochirurgii jamy ustnej, instrumentarium mikrochirurgicznym, materiałami szewnymi i biologią gojenia ran chirurgicznych. Szczegółowo omówione zostały także trzy najważniejsze etapy minimalnie inwazyjnego leczenia chirurgicznego: projektowanie cięcia, kształtowanie płatów i zakładanie szwów. W części drugiej kursu, podczas pięciogodzinnych warsztatów realizowanych z wykorzystaniem fantomów zwierzęcych, studenci samodzielnie projektowali płaty w zależności od rodzaju przeprowadzanej procedury chirurgicznej, a także doskonalili umiejętność szycia chirurgicznego umożliwiającego gojenie ran bez powikłań.

Projekt „Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.