Udział miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów wśród wszystkich, uruchomionych przez MZ, wynosi zaledwie 1,73. Wiosną 2020 r. współczynnik ten przekroczył 5,74 proc. (112 miejsc).

Miejsca rezydenckie (wiosna 2021):

chirurgia stomatologiczna 4:
dolnośląskie 1
lubelskie 1
łódzkie 1
warmińsko – mazurskie 1

ortodoncja 3
łódzkie 1
śląskie 1
wielkopolskie 1

periodontologia 0

protetyka stomatologiczna 7
kujawsko – pomorskie 1
małopolskie 1
mazowieckie 1
śląskie 1
warmińsko – mazurskie 1
wielkopolskie 1
zachodniopomorskie 1

stomatologia dziecięca 8
dolnośląskie 1
mazowieckie 1
podkarpackie 1
podlaskie 1
pomorskie 1
śląskie 1
warmińsko – mazurskie 1
zachodniopomorskie 1

stomatologia zachowawcza z endodoncją 8
dolnośląskie 1
lubelskie 1
małopolskie 1
podlaskie 1
pomorskie 1
śląskie 1
warmińsko – mazurskie 1 
zachodniopomorskie 1

razem 30

chirurgia szczękowo-twarzowa 4
łódzkie 1
opolskie 1
śląskie 1
warmińsko – mazurskie 1

razem 34 

Miejsca rezydenckie (wiosna 2020):
stomatologia zachowawcza z endodoncją 28
chirurgia stomatologiczna 23
protetyka stomatologiczna 22
stomatologia dziecięca 14
ortodoncja 12
periodontologia 7
chirurgia szczękowo-twarzowa 6
razem 112