Wizerunek Konferencji został ponownie wzmocniony uczestnictwem znamienitych polskich uczonych, prezentujących wykłady o tematyce, która – i nie jest to zaskakujące -  wzbudziła żywe zainteresowanie każdego kto jest związany z branżą stomatologiczną.

Tematyka wykładów tutaj

Lista wykładowców tutaj

Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na lekarzy stomatologów oraz studentów stomatologii i technik dentystycznych, którzy przedstawili w formie plakatowej prace badawcze. Szczególne słowa uznania należą się autorom wyróżnionych prac.

Tematyka prezentowanych prac dotyczyła m.in.:
- materiałoznawstwa stomatologicznego;
- leczenia chorych: z brakami zębowymi, z zaburzeniami oddychania podczas snu, z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia;
- wpływu pandemii COVID-19 na pracę lekarza stomatologa i postępowanie z pacjentami.

Wystąpienia zostały podzielone na trzy kategorie:
- sekcja prac badawczych,
- sekcja prac poglądowych,
- sekcja technik dentystycznych.  

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w każdej z sekcji, a także przyznała wyróżnienia.

Prace nagrodzone:
 * Lidia Kozłowska, Adam Andrzej Garstka, Monika Brzózka, Helena Gronwald, Danuta Lietz-Kijak
Zmiany temperatur w poszczególnych mięśniach, po zastosowaniu wybranych szyn zgryzowych (praca badawcza, UM Szczecin),
* Klaudia Lewandowska, Grzegorz Mazurek
Wpływ kinesiotapingu na intensywność występowania powikłań pozabiegowych w obrębie twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa (praca poglądowa, UM Lublin)
* Maja Laskowska, Aneta Kamińska,  Anna Szabelska
Aparaty wewnątrzustne w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego (sekcja technik dentystycznych, UM Lublin). 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Komisja konkursowa, pracująca w składzie:
dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni (przewodniczący), 
prof. dr hab. n. med. Beata Dejak,
dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni,
dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak,

wysłuchała 13 wystąpień zespołów studenckich z Uniwersytetów Medycznych z: Lublina, Katowic, Krakowa, Poznania oraz Szczecina.