• Kurs medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów jest organizowany przez  Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
  • Kurs trwa pięć dni. Zapisy trwają do 16 września
  • W ramach kursu szkolenie z rozpoznawania objawów wstrząsu i ostrej niewydolności krążenia oraz postępowanie z pacjentem w tych stanach, w gabinecie stomatologicznym

Zasady ratowania życia w sytuacjach nagłych. Kurs dla dentystów

Zajęcia z medycyny ratunkowej podczas studiów trwają tylko jeden semestr, to nie tak wiele, by przyswoić wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci.

Mają one odpowiednio przygotować lekarza do właściwego rozpoznania ryzyka zagrożenia życia oraz nauczyć go rozpoznawać objawy wstrząsu i ostrej niewydolności krążenia, by umiał postępować w tych stanach, jeśli wystąpią w gabinecie stomatologicznym.

Ale też uczą umiejętności przydatnych w sytuacjach wypadków  - zasad postępowania z poszkodowanymi w urazach wielonarządowych. Dentysta powinien też wiedzieć, jak zorganizować akcję ratunkową i w jakim zakresie można udzielać pomocy pacjentom. a także orientować się, jakie są przyczyny i mechanizmy zatrzymania krążenia i oddychania, by skutecznie przeprowadzić reanimację, ale też wiedzieć jak postępować z pacjentem po reanimacji.

Pięciodniowy kurs z medycyny ratunkowej

Każda okazja do przypomnienia sobie tych umiejętności jest zatem bezcenna.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie organizuje pięciodniowy kurs z medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów.

Forma szkolenia: online
Termin kursu: 19, 20, 22, 26, 27 września

Zapisy wyłącznie drogą mailową na adres: kursy@su.krakow.pl 

Zapisy na kurs: 16 września  do godz. 12:00.

Co należy podać w mailu:

  • Imię i nazwisko
  • Data rozpoczęcia stażu
  • Nr prawa wykonywania zawodu
  • PESEL
  • Miejsce odbywania stażu (Jednostka szkoląca)

W tytule wiadomości należy wpisać „medycyna ratunkowa”.