• Hasło „Moda na Mazowieckie” dotyczy oczywiście MSS to styl działania, aktywność, która realizuje cele w sposób optymalny. Jednym z takich celów jest pomoc w realizowaniu procesu kształcenia ustawicznego
  • Pokaźna dawka 25 pkt. edukacyjnych za uczestnictwo w Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych odpowiada pokaźnej dawce wiedzy którą uzyskają uczestnicy konferencji
  • To już ostatni dzwonek, aby móc uczestniczyć w VI Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych (10 i 11 czerwca). Ci co mieli szansę gościć w hotelu Narvil w Serocku podczas poprzednich V MSS doskonale wiedzą, że warto 

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne są ofertą szkoleniową, a nie turystyczną (chociaż w ciągu dwóch dni konferencji można także znakomicie odpocząć) dlatego oferta last minute nie będzie dotyczyła MSS.

Organizatorzy MSS przypominają o podjęciu decyzji w sprawie uczestnictwa, bo chociaż hotel Narvil do małych nie należy, a sale konferencyjne pomieszczą wielu gości, to każdy system ma swoje ograniczenia. I tego – pomimo najszczerszych chęci - nie sposób przeskoczyć.

Kto w głównej roli podczas VI MSS

Czym różni się konferencja MSS od koncertu gwiazd?

Oczywiście różni się wszystkim, także tym, że w przypadku koncertu magnesem przyciągającym widzów są dokonania artystyczne ulubionych gwiazd. Natomiast jeśli chodzi o konferencję naukową - to wyznacznikiem jej atrakcyjności są - co prawda - także nazwiska, ale wykładowców, uznanych autorytetów naukowych i doświadczonych praktyków. Pod tym względem VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne jawią się jako wydarzenie roku, bo ich program wprost usłany jest występami pierwszoplanowych postaci naukowego świata stomatologii. Występy bohaterów MSS 2022 będą miały jedną ważną wspólną cechę – rozbudowany aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy.

Jakie wydarzenia w trakcie VI MSS

Czym różni się scenariusz konferencji naukowej MSS od koncertu gwiazd?

Na koncercie muzycznym gwiazdy prezentują się jedna po drugiej. Równoległe występy, na odrębnych scenach należą do rzadkości. Inaczej będzie podczas VI Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych. Organizatorzy czerwcowego wydarzenia zapewniają, że każdy uczestnik może opracować własną ścieżkę edukacyjną, obejmującą zagadnienia szczególnie go interesujące.

To istotne wyróżnienie, gdyż program konferencji realizowany będzie w trzech równoległych odsłonach, na trzech salach seminaryjnych: A, B i C. Przy czym każdy uczestnik ma prawo do wysłuchania wszystkich wykładów przewidzianych programem. Faktem jest, że taki wybór musi być naznaczony dylematami: co trzeba koniecznie zaliczyć, a z jakich aspektów intelektualnego wydarzenia można będzie ostatecznie zrezygnować. Algorytm wyboru jest dowolny. Sekwencja obecności może wyglądać na przykład tak. Sale: AABCCBA, BBBBCAA, CCCAABB. Oczywiście dopuszczony jest każdy inny scenariusz.

Jaki charakter VI MSS

Skromność to zaleta pożądana, jednak równie ważny jest rzetelny osąd sytuacji, a ten prowadzi do konstatacji, że Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne zaczęły świecić jasnym blaskiem wśród naukowych spotkań organizowanych przez lekarzy dentystów dla lekarzy dentystów.

Uczestnicy V, jeszcze przedpandemicznej edycji MSS mogli się przekonać, że mocną stroną konferencji w hotelu Narvil jest nie tylko sam program naukowy i wykładowcy go realizujący, ale także reżyseria wydarzenia, pozwalająca na swobodną dyskusję, w trakcie której padają także trudne pytania o przyszłość branży stomatologicznej w Polsce.

Ważne, że podnoszone kwestie, niekiedy nawet te najbardziej drażliwe, nie trafiają w próżnię. Sam fakt uczestnictwa w MSS szeregu konsultantów krajowych z różnych dziedzin stomatologii sprawia, iż przemyślane tezy, połączone z rzeczowymi argumentami, tworzą podstawę do budowania konsensusu nawet tam gdzie jest on trudny do osiągnięcia.

To tworzy szerszą perspektywę konferencji niż tylko, chociażby najbardziej wartościowe, naukowe debaty.

***

O VI MSS i "Modzie na Mazowieckie" rozmawiamy z  dr. n. med. Dariuszem Paluszkiem, animatorem Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, wiceprezesem ORL w Warszawie i przewodniczącym Komisji Stomatologicznej ORL na Mazowszu. 

infoDENT24.pl: Trudno obronić tezę, że Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne stworzone zostały jako wydarzenie tylko o wymiarze regionalnym.

Dr n. med. Dariusz Paluszek. Nie będę przekonywał, iż konferencja istnieje jako impreza dedykowana wyłącznie lekarzom dentystom należącym do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Nie istnieje stomatologia w wymiarze regionalnym, tak jak nie ma partykularnych interesów grupowych, ograniczonych do określonego województwa. Współpraca w ramach korporacji zawodowej musi obejmować wszystkich jej członków. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne są znakomitą okazją, aby wzmacniać naszą profesję w każdym wymiarze. Szczęśliwie składa się, że ponownie wybrany na prezesa ORL w Warszawie Łukasz Jankowski wie doskonale, że to co dobrze służy ogółowi, służyć będzie dobrze także lekarzom dentystom z Mazowsza.

Kilka lat temu, obejmując funkcję wiceprezesa ORL w Warszawie, w mojej pierwszej kadencji - ukułem hasło „Moda na Mazowieckie”. Oczywiście nie chodziło o hasło samo w sobie, ale o styl działania, o aktywność, która realizuje cele w sposób optymalny. Jednym z takich celów jest pomoc w realizowaniu procesu kształcenia ustawicznego. Nie wyobrażam sobie, aby ten proces był naznaczony granicami regionalnymi, to sztuczny, wręcz wydumany podział.

Za taką formułą przemawia wymiar Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych. Widzimy potrzebę wymiany poglądów na sprawy istotne dla przyszłości branży. Takim aspektem może być chociażby wątek ochrony socjalnej lekarzy dentystów. Istnieje szansa, że będziemy podczas MSS gościli wysokiego przedstawiciela ZUS, jego obecność dałaby uczestnikom konferencji okazję do podjęcia życiowych wątków spędzających sen z oczu, dużej grupie koleżanek i kolegów. Sądzę, że z wieloma dociekliwymi pytaniami, tymi spoza klinicznych zagadnień - spotkają się także nasi wykładowcy – krajowi konsultanci w dziedzinach związanych ze stomatologią.

infoDENT24.pl: Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne funkcjonują zatem w kategorii open. Kto jest mecenasem takiej egalitarnej formuły?

Dariusz Paluszek: Staramy się minimalizować koszty Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, tak jak każdej innej konferencji organizowanej przez ORL w Warszawie. Współdziałamy z partnerami, którzy prezentując swoją ofertę podczas konferencji, pokrywają część kosztów wydarzenia.

To niewystraczające wsparcie, do zbilansowania MSS. Nie udało nam się obniżyć do zera kosztu pobytu w kultowym hotelu Narvil w Serocku, chociaż z pewnością wynegocjowane przez nas stawki są zdecydowanie poniżej tych regularnych.

Dla samej hotelowej kuchni warto zawitać w gościnne progi czterogwiazdkowego hotelu, w którym ważne momenty życia spędzały publiczne postacie jak chociażby Ola Kwaśniewska i Kuba Badach, bo tutaj właśnie wyprawiali wesele.

Działalność ORL w Warszawie, tak jak każdej innej w Polsce, ma charakter non profit. Nie sponsorujemy konferencji, minimalizujemy koszty, a nadwyżkę nakładów nad przychodami rozkładamy równo pomiędzy uczestników, w tym przypadku bez względu na przynależność do tej lub innej izby lekarskiej.

infoDENT24pl: Tak czy inaczej wysiłek organizacyjny pozostaje w stu procentach po stronie ORL w Warszawie, wkład intelektualny w znakomitej większości jest udziałem naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To nie zarzut tylko stwierdzenie faktu.

Dariusz Paluszek: Tak jest, z faktami się nie dyskutuje. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne od początku istnienia były silnie związane z naukową kadrą WUM. Tak pozostało do dzisiaj, chociaż wśród prelegentów, oprócz głośnych nazwisk naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, widnieją także autorytety na przykład z: PUM, CM UJ, WIML.

Nie chodzi o parytety, ale o zaproszenie osób, które ze swadą i znajomością rzeczy zapoznają uczestników konferencji z wiedzą dla nich najcenniejszą.

25 punktów edukacyjnych za uczestnictwo w MSS jest być może nie najważniejszą, ale istotną wisienką na naukowym torcie naszej konferencji.

infoENT24.pl: Popandemiczna rzeczywistość być może sprzyja organizowaniu branżowych wydarzeń w realu, bo długa przerwa zapewne wzmogła popyt na spotkania twarzą w twarz. Kontrscenariusz mówi jednak o wyparciu tradycyjnych metod organizowania konferencji przez aktywności online.

Dariusz Paluszek: Cóż, jestem pewien, że lekarze dentyści znakomicie znają obie formuły. Każda ma plusy, każda minusy. Do Serocka zapraszamy tych wszystkich, którzy cenią sobie bezpośrednie rozmowy z wykładowcami, dyskusje z koleżankami i kolegami po fachu, rozmowy te zawodowe i te niezwiązane z codziennymi wyzwaniami stojącymi przed stomatologami.

My ze swojej strony skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu komfortowych warunków do rozwijania niewymuszonych aktywności. Zarówno w pierwszy, jak i w drugi dzień MSS gwarantujemy dobrą zabawę m.in. przy muzyce na żywo.

Zapraszamy nie tylko osoby związane zawodowo ze stomatologią, ale także ich rodziny. Sam hotel, jak i jego położenie, tuż nad urokliwym zakątkiem Narwi, dają szerokie możliwości relaksu. Uczestnicy konferencji mogą być pewni, że ich najbliżsi nie będą się nudzili w trakcie dwudniowego pobytu w Serocku.

Mógłbym mnożyć powody uczestnictwa w VI Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych, ale jestem pewien, że każdy lekarz dentysta znajdzie ich na własny użytek co najmniej kilka.

Czas podjąć decyzję, bo chociaż hotel Narvil do małych nie należy, a sale konferencyjne pomieszczą wielu gości, to każdy system ma swoje ograniczenia. I tego – pomimo najszczerszych chęci - nie przeskoczymy.

VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – pakiet P1 -1280 zł pakiet z noclegami w pokojach 2 osobowych

VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – pakiet P2 -1700 zł pakiet z noclegami w pokojach 1 osobowych

VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – pakiet P3 – 780 zł