• Paradygmat zawodu lekarza dentysty - praca zespołowa z udziałem przedstawicieli kolejnych zawodów medycznych
 • Finansowanie stomatologii z NFZ jest mizerne, ale w stomatologii dziecięcej zadowalające. Niestety rodzice pacjentów takiej możliwości nie wykorzystują 
 • Podczas VII Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych statuetkę Grand Prix dla najlepszych wystawców przyznano firmie Arkona (w drodze głosowania uczestników)

Potencjał Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych 

Kilkudziesięciu wykładowców z całej Polski, konsultanci wojewódzcy i krajowi, prezesi towarzystw naukowych, zarówno wśród prelegentów, jak i słuchaczy oraz wystawcy – przedstawiciele największych firm z branży stomatologicznej – oto obraz VII Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych.

– MSS są dzieckiem Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, której członkowie w ramach działalności samorządowej robią wszystko, by wykonywanie trudnego zawodu stomatologa nieco ułatwić – powiedział organizator konferencji, wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów Dariusz Paluszek.

Prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak zapewnił, że „Mazowieckie” są flagowym przedsięwzięciem naszej izby. – Nie zapominajmy, że współorganizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uważam, że konferencja stanowi wzór współpracy samorządu ze środowiskiem akademickim – podkreślał prezes Pawliszak.

Nowe zawody medyczne 

Dariusz Paluszek, odnosząc się do powstających właśnie regulacji prawnych powołujących do życia nowe zawody medyczne (w tym trzy związane bardzo ściśle z opieką dentystyczną), przekonywał m.in., że to nieuchronna konsekwencja zmian paradygmatu zawodu lekarza dentysty. Staje się on zdaniem wiceprezesa bardziej zespołowy.

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk zaznaczyła, że choć finansowanie stomatologii z NFZ jest mizerne, akurat w jej dziedzinie – stomatologii dziecięcej, fundusze na zabiegi są. Niestety, pacjenci nie wykorzystują możliwości, jakie daje państwowa opieka stomatologiczna, co wynika z niewiedzy rodziców, a nawet części lekarzy. – W XXI w. dzieci nie powinny trafiać do gabinetów stomatologicznych z ropniami, przetokami wymagającym ekstrakcji, a nieraz hospitalizacji – przekonywała.

Wykładowcy VII MSS

Podczas konferencji odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL, a do Serocka przybył także prezes NRL Łukasz Jankowski.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.:

 • prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM i konsultantka krajowa w dziedzinie stomatologii;
 • prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. kształcenia WLS WUM i konsultantka krajowa w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją;
 • dr hab. n. med. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej;
 • prof. Beata Kawala, konsultantka krajowa w dziedzinie ortodoncji;
 • prof. Kazimierz Szopiński, kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM;
 • prof. Jerzy Sokołowski, łódzki konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej;
 • prof. Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM;
 • prof. Mariusz Lipski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr hab. n. med. Ewa Chochorowska, prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Organizatorzy i nagrodzeni

Podczas konferencji wręczona została statuetka Grand Prix wystawców, którą w drodze głosowania przyznano firmie Arkona.

Organizatorami VII MSS byli: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM oraz CERMED Centrum Rozwoju Medycyny.

Uczestnicy MSS mogli uzyskać 25 pkt. edukacyjnych.