• Prof. Małgorzata Ewa Pihut kierownik Katedry i Poradni Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie otrzymała nominację profesorską 
  • Prof. Małgorzata Ewa Pihut jest specjalistą z dziedziny stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej
  • Opracowuje nowatorskie metody leczenia dysfunkcji narządu żucia

Ekspert w zakresie protetyki. Prof. Małgorzata Ewa Pihut

Prof. Małgorzata Ewa Pihut kieruje Katedrą i Poradnią Protetyki Stomatologicznej oraz Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z dziedziny stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe w dziedzinie protetyki.

Jest autorką ponad 170 publikacji, doniesień naukowych i zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia zaburzeń czynnościowych występujących w układzie stomatognatycznym.

Prof. Pihut. Badaczka dysfunkcji narządu żucia

Prof. Małgorzata Ewa Pihut należy do dziewięciu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Pełni funkcję wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz członka Zarządu Sekcji Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystw Fizjoterapii.

Laureatka nagród: Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukowo-dydaktyczną oraz współautorstwo podręcznika i Honorowej Nagrody im. Prof. Wiesława Chladka Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej w uznaniu zasług na rzecz rozwoju stomatologii i inżynierii medycznej w Polsce.

Od wielu lat zajmuje się badaniami na temat nowatorskich metod leczenia dysfunkcji narządu żucia. Praktykę prywatną prowadzi od 1995 roku. Kierownik Ośrodka Szkoleń Medycznych i Kosmetyki Profesjonalnej, który posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.