Wiem, że jako Narodowy Koordynator Wymian i IADS odpowiadałabym za..:

Funkcja NEO (National Exchange Officer) jest bardzo odpowiedzialną funkcją, która wiąże się z pracą z wieloma ludźmi na płaszczyźnie zarówno narodowej jak i międzynarodowej.
Od początku istnienia PTSS na arenie międzynarodowej, od Iwony Olszewskiej zaczynając, każdy kolejny NEO był przygotowywany do przejęcia tej funkcji przez minimum jeden rok. Ta złota zasada przyczyniała się do hiperbolicznego wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
Byłam przygotowywana do pełnienia tej funkcji przez dwa lata, zarówno przez Anetę Filipiuk - Hetman oraz Joannę Filipiuk. Podczas tej kolejnej kadencji, którą planuję jako ostatnią, zamierzam przygotować nową osobę poprzez przekazanie jej moich kontaktów oraz zdobytego doświadczenia.
Ze względu na moje czteroletnie doświadczenie w pracy z International Association of Dental Students (IADS) oraz dwuletnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków NEO - zdaję sobie doskonale sprawę, z powagi tej funkcji jak i z odpowiedzialności którą za sobą niesie.
Jako NEO muszę być dostępna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W kwestii kontaktów zarówno z potencjalnymi uczestnikami wymian jak i NEO z innych krajów dzień i godzina nie mają znaczenia. Praca NEO polega na umiejętności komunikacji z ludźmi oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach często ciężkich i niekomfortowych.
Do obowiązków NEO należy reprezentacja kraju na comiesięcznych zebraniach wszystkich NEO na Skype, tworzenie miesięcznych, półrocznych oraz rocznych raportów z działalności, pozostawanie w stałym kontakcie z Regionalnymi Koordynatorami Wymian ze wszystkich oddziałów PTSS, prowadzenie listy państw które w danym roku są w stanie przyjąć studentów, obecność na Walnych Zebraniach IADS podczas dwóch Kongresów (IADS MidYear Meeting oraz Annual Congress), a także stwarzanie nowych możliwości oraz miejsc wymian poprzez kontrakty zawierane z innymi NEO, z których po podpisaniu NEO musi się wywiązać.

Jako Narodowy Koordynator Wymian i IADS dążyłabym przede wszystkim do...:

Jako NEO dążę oraz będę dalej dążyć do zwiększenia oferty wyjazdowej studentów na wymiany kliniczne w obrębie programu IADS Clinical Exchange Program.
Ważnym jest, żeby nie tylko nasi studenci wyjeżdżali w coraz to bardziej egzotyczne kraje (w tym roku ośmiu studentów pojechało na Tajwan), ale również aby reklamować nasz kraj jako miejsce warte odwiedzenia. Chciałabym, aby na każdym Uniwersytecie Medycznym powstała możliwość prowadzenia wymian nie tylko w czasie wakacyjnym, ponieważ w czasie wakacji często kliniki są nieczynne, ale w czasie roku akademickiego, wówczas grupy studentów mogłyby uczęszczać na zajęcia ze studentami z oddziałów anglojęzycznych.
Kolejnym aspektem są wymiany naukowe w ramach International Dental Research Program (IDRP) gdzie studenci oraz młodzi lekarze dentyści mogą brać udział w badaniach laboratoryjnych oraz klinicznych. Udział w takiej wymianie bardzo często owocuje nowymi publikacjami naukowymi, które dla studentów chcących rozwijać się po studiach naukowo, są niezbędne.

Moja dotychczasowa praca w PTSS, a także w innych organizacjach młodzieżowych, społecznych to...:

Od 2009 roku działam aktywnie w PTSS Poznań. W 2010 roku zostałam Regionalnym Koordynatorem Wymian PTSS Poznań. Od 2011-2014 pełniłam funkcję prezesa PTSS Poznań, a od 2012-2014 pełniłam funkcję NEO, którą mam nadzieję będę dzięki głosom wyborców mogła pełnić przez kolejny rok. W przeciągu dwóch lat mojej pracy na wymiany wyjechało ponad 150 studentów.
W 2010 roku zostałam członkiem Komitetu ds pozyskiwania środków finansowych w International Association of Dental Students. Od 2010 roku pełnię funkcję National Scientific Officer IADS. W 2011 roku zostałam wybrana na International Scientific Officer (ISO) i funkcję tą pełniłam przez rok. Jako ISO byłam członkiem Zarządu Głównego IADS. Do moich obowiązków należało koordynowanie oraz zawieranie nowych projektów naukowych w ramach wymian IDRP oraz prowadzenie comiesięcznych spotkań, pisanie raportów i koordynowanie trzech konkursów na najlepsze prace naukowe. Od 2010 roku jestem czynnym członkiem IADS oraz aktywnie biorę udział w życiu organizacji.
Poprzez moją pracę w IADS mam możliwość zapraszania najznakomitszych gości z całego świata na konferencję, które organizuję.

W trakcie studiów, i ewentualnie w czasie dotychczasowej aktywności zawodowej, udało mi się (najbardziej wartościowy dla mnie sukces, osiągnięcie) to...:

Jednym z większych sukcesów w mojej dotychczasowej pracy w PTSS oraz IADS było zorganizowanie autorskiej konferencji Dental Scientific Days w 2011 roku, która była pierwszą konferencją naukową we współpracy PTSS oraz IADS i Young Dentists Worldwide YDW. Konferencja ta zgromadziła uczestników zarówno z Polski jak i z zagranicy, którzy mieli okazję zaprezentować swój dorobek naukowy.
Kolejnym z sukcesów, którymi mogłabym się pochwalić jest organizacja konferencji z cyklu Dental News w latach 2011-2014. Konferencje Dental News na przełomie trzech lat zgromadziły około 3000 studentów. W tym roku Dental News VIII Sky is the limit zgromadziło rekordową liczbę uczestników (1150 osób). W konferencjach oraz szkoleniach, które organizowałam, wzięło udział około 5000 osób.

Jeśli chodzi o sukcesy naukowe, mogę się pochwalić pierwszym miejscem na najlepszą pracę naukową podczas konferencji młodych naukowców w Moskwie w listopadzie 2013 roku.