PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lublin: wakat na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym UM

Autor: nieck • Źródło: en
10-05-2021, 08:45
Lublin: wakat na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym UM Szansa na naukową karierę na UM w Lublinie (fot. Pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej UM w Lublinie.

Wymagania stawiane kandydatom na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

 - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- specjalizacja z zakresu stomatologii zachowawczej,
- znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej,
- doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
- czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców,
- preferowane posiadanie lub rozpoczęcie innej specjalizacji w dziedzinie stomatologii,
- pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej.

Potrzebne dokumenty:

- podanie do dziekana,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- C.V.,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
- poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu profesora,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną),
- poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej,
- autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej,
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
- plan kierowania Katedrą i Zakładem Medycyny Jamy Ustnej na najbliższe 6 lat,
- dokument potwierdzający znajomość języka obcego a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie lub rozpoczęcie innej specjalizacji w dziedzinie stomatologii – jeśli dotyczy kandydata,
- opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 4 czerwca 2021 r.
do  Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208) po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   UM Lublin   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH