• Od 30 września do 2 października 2022 r. w hotelu Wodnik w Słoku pod Bełchatowem trwają, organizowane po raz 11. przez KS OIL w Łodzi, Łódzkie Spotkania Stomatologiczne
 • Wśród zaproszonych i obecnych gości jest m.in. Paweł Barucha wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL 
 • Czym różnią się ŁSS od innych konferencji  organizowanych z myślą o lekarzach dentystach?

Są dwie zasady, które można by przetestować na Łódzkich Spotkaniach Stomatologicznych.

Pierwsza, mówiąca o tym, że najbardziej lubimy te filmy, które dobrze znamy, zdecydowanie odnosi się do ŁSS.

Dla znacznej części gości Spotkań - uczestnictwo w tym wydarzeniu stało się długo oczekiwaną okazją do odświeżenia koleżeńskich znajomości. Serdeczności, wymieniane pomiędzy uczestnikami konferencji, stanowią z pewnością o legendarnej już atmosferze ŁSS, ale nie one tworzą markę trzydniowych spotkań lekarzy dentystów. Ta jest pochodną tematyki wygłaszanych wykładów (w znacznym stopniu) i renomy samych wykładowców (w stopniu jeszcze większym).

Każdy, kto jest uczestnikiem branży stomatologicznej, doskonale kojarzy takie nazwiska jak (kolejność alfabetyczna):

 • dr Radoslav Asparuhov,
 • ppłk dr n. med. Remigiusz Budziłło,
 • dr n. med Aneta Doliwa – Augustowska,
 • prof. dr hab. Ey-Chmielewska,
 • dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz,
 • prof. dr hab Konrad Małkiewicz,
 • dr n. med. Magdalena Kukurba- Setkiewicz,
 • dr Katarzyna Michalska,
 • dr n. med. Piotr Wujec.

To  ta grupa specjalistów tworzyła naukowy trzon 11. ŁSS

Rodzinna atmosfera ŁSS 

Jest także inna zasada, luźno nawiązująca do filmu - a to taka, że ponoć z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Zdjęcia grupowe uczestników ŁSS, wykonane już w pierwszych godzinach naukowej konferencji w Słoku, potwierdzić mogą tezę, że atmosfera rodzinnych spotkań jest mocną stroną ŁSS. Ważne, że taka atmosfera wykracza daleko poza kadr reżyserowanych ujęć gości hotelu w Słoku.

 W takiej atmosferze członek prezydium ORL w Łodzi dr n. med. Lesław Jacek Pypeć wraz z wiceprezesem ORL w Łodzi lek. dent. Małgorzatą Lindorf witali zaproszonych gości. Grupa aktywistów, działająca na rzecz stomatologów, która swoją obecnością współtworzy atmosferę 11. ŁSS stanowi silną reprezentację lekarzy dentystów w samorządzie IX kadencji.     

Goście ŁSS to m.in. (kolejność alfabetyczna):

 • lek. dent. Paweł Barucha wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL,
 • dr n. med. Paweł Czekalski, prezes ORL w Łodzi,
 • lek. dent. Małogorzata Hałdys wiceprezes ORL w Rzeszowie,
 • lek. dent. Alicja Marczyk-Felba wiceprezes ds. stomatologii Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,
 • lek. dent. Anita Pacholec, wiceprezes Kujawsko – Pomorskiej ORL,
 • ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk, wiceprezes wojskowej izby lekarskiej,
 • gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, przew. KS Wojskowej Izby Lekarskiej

Historyczne postacie odwiedzające ŁSS

Od lat kreatorem urokliwej atmosfery ŁSS jest alfa i omega tego wydarzenia dr n. med. Lesław Jacek Pypeć. Gospodarz „słotowych” spotkań , od pierwszych ich edycji wita przybyłych gości przebrany za jedną z historycznych postaci. Niegdyś byli: Stańczyk, Piłsudski, Poniatowski, a w tym roku?

Oczom uczestników ukazał się z krwi i kości husar. Symbol potęgi oręża polskiego. Lesław Jacek Pypeć nie tylko pełnił w historycznym stroju honory gospodarza ŁSS, ale także wcielił się w rolę profesora historii. Z detalami wytłumaczył zebranym w czym tkwiła siła uderzenia polskiej husarii,  jaką rolę pełniła każda z części uzbrojenia i ubioru uskrzydlonej kawalerii

- Skąd to zamiłowane do kreowania postaci historycznych? - Mój dom rodzinny od zawsze wypełniony był patriotycznymi treściami. O ojczyźnie nie tylko się mówiło, ale także za nią się walczyło. To dla mnie ważne i tę miłość próbuję przekazać innym – odpowiedział na pytanie infoDENT24.pl naczelny husarz Polski.

 

Stomatologia dwóch prędkości

Czy Lesław Jacek Pypeć tak samo gorąco traktuje sprawy dotyczące samorządu? Czy wciąż walczy o słuszne idee, czy wciąż ustawia drogowskazy, zaklinając rzeczywistość? Takie można odnieść wrażenie słuchając niestrudzonego samorządowca. 

- Sprawy idą w złym kierunku, niezależnie kto dzierży ster władzy - słuszne racje środowiska lekarzy i lekarzy dentystów nie są wysłuchiwane. Stomatologia publiczna traktowana jest przez animatorów polityki zdrowotnej jak listek figowy, który niestety nieskutecznie przykrywa niedoskonałości opieki nad pacjentami oczekującymi od lekarza dentysty pomocy. Nie sądzę, aby rzeczywistość pod tym względem szła w dobrym kierunku - ocenia rozmówca infoDENT24.pl.

- Wciąż pokutuje fałszywy pogląd, że do dentysty nie idzie się ratować zdrowia ani tym bardziej życia. Takie podejście deprecjonuje misję lekarza dentysty. Odkłada się w świadomości pacjentów, i co gorsze także rzutuje na postawę młodego pokolenia stomatologów. Misja jest coraz rzadziej używanym pojęciem, w zasadzie staje się pustym sloganem. Wszystko ma wymiar merkantylny. To zrozumiałe ze względu na wysokie koszty prowadzenia praktyki. Trudno we współczesnym świecie efektywnie wpływać na zmianę ugruntowanego już poglądu co do potrzeb pacjentów leczonych na NFZ. To niestety stomatologia interwencyjna, a w coraz mniejszym stopniu profilaktyczna - mówi dr n. med. Lesław Jacek Pypeć.

-  Łódzkie Spotkania Stomatologiczne są dobrą okazją do spojrzenia i z tej perspektywy na naszą codzienną pracę. Wiem, że to niemodne podejście do zawodu, ale zawsze próbować można - dodaje.