Okazuje się, że w UE*, biorąc pod uwagę liczbę obywateli, najwięcej studentów na pierwszy rok studiów przyjmuje się w Rumunii: jedna osoba na 12,4 tys. mieszkańców tego państwa. Kolejne miejsce zajmują Portugalia (14,8 tys.), Bułgaria (20,6 tys.) oraz Litwa (21,7 tys.).
Na końcu tego zestawienia jest Holandia ze średnią 67,9 tys. Niewiele wyżej plasują się: Łotwa 65,7 tys. Belgia 61,1 tys., Włochy 59,0 tys., Szwajcaria 58,6 tys., Wielka Brytania 55,4 tys. oraz Francja 53,8 tys.

Wniosek jest taki, że polityka bogatych państw UE nastawiona jest na zatrudnianie dentystów zaczynających i kończących naukę w innych państwach takich jak: Rumunia Bułgaria, Litwa, Słowenia, ale także Polska. Dlatego też w tych państwach studiuje stosunkowo dużo obcokrajowców, podwyższając wskaźniki studiujących osób.

W zestawieniu bezwzględnej liczby studentów wydziałów stomatologicznych, przyjmowanych na I rok studiów, Polska z 1,2 tys. osobami zajmuje wysokie trzecie miejsce za: Niemcami 2,2 tys., Rumunią 1,7 tys., Hiszpanią 1,4 tys., ale przed m.in. Francją i Wielką Brytanią po 1,1 tys.
Najwięcej szkół kształcących przyszłych dentystów funkcjonuje we Włoszech (34) oraz w Niemczech (30). Polska w tej statystyce zajmuje piąte miejsce (10). W zasadzie wszystkie placówki są publicznymi.

Na studia stomatologiczne w Polsce kierują swoje kroki głównie kobiety 80 proc. Wyższy odsetek notuje się w Estonii 87 proc. na Łotwie także 87 proc. i na Litwie 83 proc. Więcej mężczyzn niż kobiet na pierwszym roku studiów przyjmowanych jest we Włoszech (53 proc.), w Bułgarii panuje pod tym względem równowaga.

Państwo

liczba

student./

mieszk.

tys.

liczba szkół

szkoł.

publicz.

szkoł.

prywat.

nabór roczny

liczba

dypl.

odsetek  kobiet proc.

liczba mieszk.

mln

lata studiów

Rumunia

12,4

10

8

2

1,800

1,700

70

22,2

6

Portugalia

14,8

7

3

4

716

553

66

10,6

5

Bułgaria

20,6

3

3

0

350

290

50

7,2

5.5

Litwa

21,7

2

2

0

161

161

83

3,5

5

Szwecja

26,5

4

4

0

339

200

63

9,0

5

Finlandia

27,9

4

3

1

186

100

68

5,2

5

Słowenia

28,5

1

1

0

70

50

70

2,0

6

Hiszpania

29,4

17

12

5

1,379

1,379

67

40,6

5

Norwegia

30,0

3

3

0

153

138

75

4,6

5

Chorwacja

30,4

3

2

1

148

113

69

4,5

6

Polska

31,3

10

10

0

1,231

809

80

38,5

5

Węgry

31,9

4

4

0

310

245

58

9,,9

5

Dania

33,9

2

2

0

162

120

76

5,5

5

Czechy

37,5

5

5

0

280

250

38

10,5

5

Estonia

40,6

1

1

0

32

30

87

1,3

5.5

Grecja

42,8

2

2

0

250

275

62

10,7

5

Islandia

42,8

1

1

0

7

7

69

0,3

5

Niemcy

45,5

30

29

1

2,222

1,813

62

82,5

5.5

Słowacja

46,2

4

2

2

117

101

60

5,4

6

Austria

49,7

4

3

1

165

119

65

8,2

6

Malta

50,0

1

1

0

8

8

38

0,4

5

Irlandia

52,3

2

2

0

86

68

54

4,5

5

Francja

53,8

16

16

0

1,154

917

55

62,1

6

Wlk. Brytania

55,4

16

16

0

1,100

1,052

56

61,0

5

Szwajcaria

58,6

4

4

0

128

103

60

7,5

5

Włochy

59,0

34

32

2

984

883

47

58,1

5

Belgia

61,1

5

5

0

170

158

80

10,4

5

Łotwa

65,7

1

1

0

35

32

87

2,3

5

Holandia

67,9

3

3

0

243

268

57

16,5

6

 

* UE plus Norwegia i Szwajcaria