• Za rok akademicki 2021/22 Kryształowe Lancety przyznano ośmiorgu dydaktykom WUM (spośród 17 osób nominowanych do tej nagrody)
  • Kryształowy Lancet Ankieterów otrzymała m.in. lek. dent. Renata Edyta Lenkiewicz z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej)
  • Kryształowy Lancet Publiczności stał się własnością m.in. dr. Zygmunta Stopy z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii)

Laureaci Kryształowych Lancetów Ankieterów  

Za rok akademicki 2021/22 Kryształowe Lancety przyznano ośmiorgu dydaktykom spośród 17 osób nominowanych do nagrody.

Kryształowe Lancety to wyróżnienie, którym Samorząd Studentów WUM honoruje osoby za szczególne zaangażowanie w prowadzenie zajęć, ciekawe przekazywanie wiedzy oraz wspieranie studentów na ścieżce naukowej i akademickiej.

Kryształowy Lancet Ankieterów przyznawany jest nauczycielowi akademickiemu z najwyższą oceną w ankiecie oceny zajęć, która przeprowadzana jest co roku przez Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM.

Kryształowy Lancet Ankieterów otrzymała m.in. lek. dent. Renata Edyta Lenkiewicz z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej).

Laureaci Kryształowych Lancetów Publiczności 

Z kolei laureaci Kryształowego Lancetu Publiczności wybierani są w bezpośrednim głosowaniu studentów spośród nominowanych z pozostałymi najwyższymi ocenami.

Kryształowy Lancet Publiczności stał się własnością m.in. dr. Zygmunta Stopy z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii)

Nagrody wręczali studenci z Samorządu Studentów WUM i samorządów wydziałowych: Agata Andrzejczyk, Karolina Marrodan-Wojtczak, Anna Kupczak, Katarzyna Śledź, Marcin Jaworski, Mateusz Borecki.

Na uroczystym wręczeniu obecni byli m.in.: prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM oraz prorektorzy: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Piotr Pruszczyk i prof. Paweł Włodarski