Warunkiem przystąpienia do LDEK jest złożenie wniosku do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Wniosek w postaci elektronicznej złożyć można poprzez portal internetowy CEM.

Procedura jest prosta. W celu złożenia wniosku należy: zarejestrować się na stronie CEM (co umożliwi logowanie się do swojego konta), zalogować się na utworzone konto, a następnie wygenerować wniosek.

Centrum Egzaminów Medycznych zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu LDEK i nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Warto pamiętać, że zgłoszenie się po raz czwarty,lub kolejny do LDEK (podejścia do LEP/LDEP nie są liczone) jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy również osób, które chcą przystąpić po raz pierwszy i kolejny do egzaminu w języku obcym. W tym wypadku wysokość opłaty wynosi 340 zł.

Więcej o LDEK czytaj tutaj.