Uniwersytet Medyczny w Białystoku pod względem średniej liczby punktów zdobytych podczas egzaminu jest liderem wśród wszystkich uczelni ze średnią 141,72 pkt. Kolejni na tej liście z UM w Lublinie zdobyli średnio 135,40 pkt. Średnia ze wszystkich UM była wyraźnie niższa - 129,26 pkt.
Nie koniec na tym. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest na czele także w zestawieniu zdających, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach, ze średnią 138,32 pkt..

Jedynie w statystyce obejmującej osoby, które ukończyły studia ponad dwa lata temu UM w Białymstoku zajął czwartą pozycję. Wyprzedzony został przez UM w Poznaniu, Warszawski UM oraz Pomorski UM w Szczecinie.
Podczas LDEK w sesji wiosennej 2014 r. UM w Białymstoku był na drugich miejscach w kategorii zdających po raz pierwszy i tych, którzy ukończyli studia co najwyżej dwa lata temu.

Spośród 830 lekarzy dentystów, którzy przystąpili do LDEK po raz pierwszy - we wrześniu 2014 r. egzamin zdało 714 osób - 86 proc. Można powiedzieć, że to powrót do normalności po regresie z wiosny 2014 r. (65,5 proc.), gdyż we wrześniu 2013 r. wskaźnik ten wyniósł (89 proc.).
Podobne wyniki były udziałem zdających, którzy ukończyli studia nie dawniej niż dwa lata temu - 88 proc. (79 proc. wiosną 2014 r.).

Niestety kiepskie wyniki zanotowano w grupie zdających, którzy ukończyli studia ponad dwa lata temu 65 proc. W lutym 2014 r. z egzaminem poradziło sobie zaledwie 59,2 proc. zdających osób (67,3 proc. we wrześniu 2013 r. oraz 69,9 proc. w lutym 2013 r.).

Lekarze dentyści, którzy przystępowali do LDEK pierwszy raz

Uczelnia

min.

maks.

śred.

sd

Zdawało

zdało

nie zdało

zgł.

UM w Białymstoku

117

162

141,72

11,68

68

68

0

74

UM w Lublinie

103

167

135,40

14,06

89

85

4

90

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

97

164

134,20

16,30

46

41

5

55

Śląski UM w Katowicach

95

162

132,39

15,79

100

92

8

107

UM w Łodzi

72

163

131,21

18,80

85

71

14

88

UM we Wrocławiu

77

175

129,98

20,76

61

50

11

64

Gdański UM

101

151

128,72

13,79

53

45

8

57

Pomorski UM w Szczecinie

100

160

127,55

11,97

85

80

5

97

Warszawski UM

90

153

127,46

14,40

99

86

13

107

UM w Poznaniu

85

164

124,64

16,11

92

79

13

95

uczelnie zagraniczne

67

139

108,00

20,49

35

17

18

41

UM w Poznaniu – anglojęzyczni

90

107

97,75

7,04

4

0

4

7

UM w Łodzi – anglojęzyczni

97

97

97,00

-

1

0

1

2

Pomorski UM w Szczecinie – anglojęzyczni

81

104

93,67

11,68

3

0

3

3

UM we Wrocławiu – anglojęzyczni

74

102

91,00

12,38

4

0

4

9

UM w Lublinie – anglojęzyczni

64

97

87,40

14,60

5

0

5

9

RAZEM

64

175

129,26

17,67

830

714

116

905


Lekarze dentyści, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach

Uczelnia

min.

maks.

śred.

sd

zdaw.

zdało

nie zdało

zgłosz.

UM w Białymstoku

103

162

138,32

13,01

109

106

3

133

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

97

164

134,22

14,42

83

78

5

111

UM w Lublinie

99

167

132,31

14,39

140

132

8

162

UM we Wrocławiu

77

175

131,08

20,30

99

82

17

114

Śląski UM w Katowicach

95

162

131,04

15,44

118

106

12

144

UM w Łodzi

72

163

129,26

18,53

141

118

23

157

Gdański UM

91

156

129,13

14,16

89

77

12

97

Warszawski UM

87

158

129,13

15,36

150

132

18

175

Pomorski UM w Szczecinie

100

160

128,22

12,14

116

109

7

142

UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

85

164

125,84

14,96

116

102

14

130

uczelnie zagraniczne

88

143

124,00

15,18

15

13

2

19

UM w Poznaniu - anglojęzyczni

72

125

99,00

15,76

9

2

7

11

UM w Łodzi - anglojęzyczni

97

97

97,00

-

1

0

1

2

Pomorski UM w Szczecinie – anglojęzyczni

81

104

93,67

11,68

3

0

3

3

UM we Wrocławiu - anglojęzyczni

74

102

91,20

10,73

5

0

5

10

UM w Lublinie - anglojęzyczni

64

97

87,40

14,60

5

0

5

9

RAZEM

64

175

129,91

16,50

1199

1057

142

1419

 Wyniki lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu

Uczelnia

min.

maks.

śred.

sd

zdaw.

zdało

nie zdało

zgłosz.

UM w Poznaniu

84

161

125,95

22,27

22

16

6

31

Warszawski UM

95

166

125,44

15,51

55

46

9

89

Pomorski UM w Szczecinie

87

148

125,00

15,25

21

17

4

38

UM w Białymstoku

87

156

124,88

17,46

25

20

5

43

Gdański UM

97

141

121,90

15,16

10

7

3

25

UM w Łodzi

78

160

120,87

17,33

45

30

15

72

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

86

145

119,76

15,91

34

21

13

62

UM w Lublinie

80

153

116,90

20,30

29

18

11

51

Śląski UM w Katowicach

85

144

116,81

17,42

21

13

8

48

UM we Wrocławiu

69

150

116,33

21,96

21

12

9

42

uczelnie zagraniczne

61

148

104,62

19,55

60

23

37

77

UM w Poznaniu - anglojęzyczni

114

115

114,50

0,71

2

2

0

4

UM w Łodzi – anglojęzyczni

97

97

97,00

-

1

0

1

3

RAZEM

61

166

118,60

19,21

346

225

121

585