PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

LDEK, PES - wnioski o pytania

Autor: miro • Źródło: ms
24-12-2020, 11:42
LDEK, PES - wnioski o pytania Akcja ZK OZZL
Zespół Kryzysowy OZZL zainicjował akcję wnioskowania o dostęp do pytań i odpowiedzi z PES oraz LDEK (LEK).

Zespół Kryzysowy OZZL przygotował wzór wniosku, który należy skopiować i uzupełnić. We wniosku trzeba wpisać nazwę egzaminu (PES, LDEK, LEK), dziedzinę/dziedziny, które interesują wnioskodawcę, jak również sesje. Wszystko można wpisać w jednym wniosku. Następnie należy wysłać go pocztą na adres CEM. Ważne jest, aby we wniosku była informacja o tytule prawnym takiego wniosku.

Akcja ma trwać do końca roku. Wystarczy wpisać swoje dane, rodzaj specjalizacji oraz lata, których dotyczy wniosek. 

………………….., dnia ……………… r.

Centrum Egzaminów Medycznych

ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………

Nr telefonu: ..........................................................

Adres e-mail: ...................................................

Nazwa specjalizacji:…………………………………………………………………….

Pytania z sesji egzaminacyjnych: .............................................................................................................................

Wniosek o udostępnienie pytań egzaminacyjnych

Na podstawie art. 14c ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm.), który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. oraz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r., sygn. K 8/15 i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2020 r., sygn. I OSK 2466/19, wnoszę o udostępnienie bazy pytań testowych Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wraz z poprawnymi odpowiedziami w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Wnoszę o przekazanie informacji pocztą elektroniczną na adres wnioskodawcy/przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres wnioskodawcy.

................................

podpis wnioskodawcy

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   CEM   OZZL   PES  

POLECAMY W SERWISACH