PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

LDEK oko w oko z komisją, czyli z kim?

Autor: Pozostałe źródła
26-11-2012, 05:45
LDEK  oko w oko z komisją, czyli z kim? (źródło: sxc.hu)
LDEK oko w oko z komisją, czyli z kim? (źródło: sxc.hu)
Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Kandydatów zgłaszają: dyrektor CEM, rektorzy uczelni prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko - dentystycznym, wojewodowie i okręgowe rady lekarskie.

Według art. 14b ustawy z 5 grudnia 1966 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty członkowie Komisji Egzaminacyjnej LEK i LDEK, członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest osoba wskazana przez dyrektora CEM.

W celu przeprowadzenia LEK i LDEK w ustalonych terminach i miejscach dyrektor CEM wyznacza spośród członków Komisji Egzaminacyjnej Zespoły Egzaminacyjne.

Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku, do której kandydat do złożenia LEK albo LDEK w tym Zespole Egzaminacyjnym jest:

1)            jego małżonkiem;

2)            osobą pozostającą z nim w stosunku:

a)            pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b)           przysposobienia;

3)            osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu;

4)            osobą pozostającą wobec niego w stosunku zależności służbowej.

Uwaga: powody wyłączenia określone w ust. 6 pkt 1 i 2 obowiązują pomimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   LDEK   komisja egzaminiacyjna  

POLECAMY W SERWISACH