• Kolejny LDEK odbędzie się 7 lutego 2023 r.
  • Centrum Egzaminów Medycznych przypomina, że przystępujący do testu powinni mieć przy sobie tradycyjny dokument potwierdzający tożsamość
  • W ostatnich dwóch edycjach LDEK - egzaminu nie zdało 6 proc. osób
  • Do LDEK przystępuje zazwyczaj od 1000 do 1500 osób 

Najbliższy Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy odbędzie się 7 lutego 2023 r.

Przystąpienie do LDEK z tradycyjnym dowodem tożsamości 

Centrum Egzaminów Medycznych zwraca uwagę na fakt, że przystępujący do egzaminu testowego LDEK (lub LEK) muszą przedstawić zespołowi egzaminacyjnemu, bezpośrednio przed egzaminem, dokument potwierdzający tożsamość. Nie powinien to być dokument elektroniczny, a to ze względu na potencjalne trudności techniczne, które mogą powstać podczas weryfikacji tożsamości (np. brak zasięgu internetowego, niekompatybilność urządzeń).

W sytuacji, gdy zespół egzaminacyjny nie będzie mógł ustalić tożsamości, zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

6 proc. zdających nie zaliczyło LDEK jesienią 2022 r. 

  • Przypomnijmy, że ostatniego LDEK (6 września 2022 r.) nie przebrnęło 6 proc. zdających.
  • Średni wynik egzaminu to 156,2 pkt.
  • Maksymalny wynik wyniósł 186 a minimalny 50 pkt.
  • 62 zdających (6 proc.) uzyskało wynik poniżej 56 proc., a to oznacza negatywny wynik egzaminu.
  • Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197.