Trójka najlepszych uniwersytetów medycznych pod względem wyników absolwentów zdających Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy po raz pierwszy:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - średnia 167,18
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - średnia 162,82
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – średnia 161,53

Maksymalny wynik wyniósł 186 pkt. a minimalny – 50 pkt.

80 zdających (6,68 proc.) nie zdało egzaminu (6 proc. jesienią 2021 r.)

Do LDEK w sesji jesiennej 2022 r. przystąpiło w całym kraju 1197 osób (1483 jesienią 2021 r.).

Osoby, które zdawały LDEK po raz pierwszy: jesień 22/jesień 21

 • minimum 50/58 pkt.
 • maksimum 186/184 pkt.
 • średnia 156,22/157,25 pkt.
 • zdawało 1042/816
 • zdało 980/780

Osoby, które ukończyły studia w ostatnich 2 latach: jesień 22/jesień 21

 • minimum 50/74 pkt.
 • maksimum 185/187 pkt.
 • średnia 159,28/158,4 pkt.
 • zdawało 155/365
 • zdało 137/348