• Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej Centrum Edukacji Medycznej
  • Dentysta, który zdał egzamin, otrzymuje wydane przez dyrektora CEM  świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od daty egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu
  • Osoby, które przystąpiły do LDEK, jako studenci, w celu  uzyskania  świadectwa powinny złożyć wniosek w SMK o modyfikację uprawnień na rolę absolwenta lub lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej/Naczelnej Izby Lekarskiej

LDEK zdawany ze statusem studenta. Inna procedura wydawania świadectwa

Centrum Edukacji Medycznej informuje, że osoba która zdała Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy  przystępując do egzaminu ze statusem "student" aby otrzymać świadectwo powinna:

30 dni na wydanie świadectwa. Od złożenia wniosku w CEM

Centrum Edukacji Medycznej wydaje świadectwo w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dokument jest wysyłany na adres korespondencyjny podany we wniosku zgłoszeniowym do LDEK.

Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.

W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LDEK, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą email lek@cem.edu.pl.