Trudno oczekiwać, że nawet po dość wyraźnej podwyżce znajdą się chętni, którzy zaangażują się w prace zespołu egzaminacyjnego, zważywszy, że minimalna wymagana liczba godzin pracy członków komisji egzaminacyjnej wynosi 4, a w rzeczywistości natłok obowiązków nie pozwala na zrealizowanie wszystkich zadań w ośmiogodzinnym dniu pracy.

Bez wątpienie rozporządzenie ministra zdrowia jest krokiem w dobrym kierunku, z tym jednak, że krok jest ten jest zdecydowanie za mały, aby mówić o zwiększeniu grupy osób zainteresowanych wzięciem udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

Projekt rozporządzenia