PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Laury podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej

Autor: miro • Źródło: ms
21-06-2021, 13:15
Laury podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej Od prawej prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, dr hab. n med. Janusz Borowicz
Konferencja „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” dotyczyła współczesnych zagrożeń środowiskowych i ich wpływu na stan zdrowia jamy ustnej. Jej częścią była prezentacja prac zgłoszonych przez reprezentantów wszystkich dziedzin stomatologii, pracowników naukowych, słuchaczy szkół doktorskich oraz studentów kierunku lekarsko-dentystycznego uniwersytetów medycznych. Jury przyznało nagrody. Komu?

W trakcie sesji, zorganizowanej - tak jak całość XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej - przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA, przedstawiono 16 prac badawczych i poglądowych, zgłoszonych w ramach „Konkursu prac słuchaczy szkół doktorskich, studenckich kół naukowych i studentów” przez uniwersytety medyczne w: Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

 

W sesji plakatowej zaprezentowano natomiast 23 prace w języku polskim z uniwersytetów medycznych w: Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz 13 prac w języku angielskim z: Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego we Lwowie, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Bukowińskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Czerniowcach, Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

 

Prace zostały poddane ocenie przygotowanej wg jednolitych kryteriów. Autorzy zaprezentowali prace w formie plakatowej i ustnej w języku polskim i angielskim. Bardzo wysoki poziom prac wpłynął na przyznanie nagród równorzędnych.

 

Poziom zgłoszonych prac był na tyle wysoki i wyrównany, że jury nie miało łatwego zadania, aby wybrać te najlepsze. Z tego też względu zadecydowano o przyznaniu szeregu nagród równorzędnych. 

I miejsce ex aequo przyznano pracom autorstwa:

- Kacper Łagnowski, Jagoda Furmańczak, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Anna Surdacka z UM w Poznaniu
za „Ocenę wpływu żucia gumy bezcukrowej i parafiny na pH śliny – badania pilotażowe”

- Paweł Kudła, Janusz Tarczydło, Kacper Kuśmirek z UM w Lublinie
za „Opiekę stomatologiczną w ocenie pacjentów senioralnych”

- Gabriela Baran, Monika Mikulska, Izabella Dunin-Wilczyńska, Monika Tymczyna-Sobotka z UM w Lublinie
za „Resorpcję jako powikłanie po leczeniu ortodontycznym metodą nakładkową -  przegląd piśmiennictwa”

II miejsce ex aequo przyznano pracom autorstwa:

- Martyna Ortarzewska, Alicja Morawska, Kacper Nijakowski, Alicja Brożek, Marcin Nowicki, Dorota Formanowicz, Anna Surdacka z UM w Poznaniu
za „Ocenę wpływu bruksizmu na ilość i skład płynu dziąsłowego – badanie pilotażowe

- Monika Nowak, Jakub Zdrojewski, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Anna Surdacka z UM w Poznaniu
za „Ocenę efektywności kształcenia hybrydowego w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją na podstawie badania ankietowego wśród studentów IV roku podczas pandemii COVID-19”

III miejsce ex aequo przyznano pracom autorstwa:

- Katarzyna Dąbrowska, Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Leszek Klimek z UM w Łodzi
za „Czas wiązania Biodentyny jako istotny aspekt postępowania klinicznego w leczeniu endodontycznym”

- Dawid Gruszczyński, Kacper Łaganowski, Jagoda Furmańczak, Kacper Nijakowski, Alicja Brożek, Marcin Nowicki, Dorota Formanowicz, Anna Surdacka z UM w Poznaniu
za „Ocenę zmian poziomu kortyzolu w ślinie studentów w trakcie trwania roku akademickiego – badanie pilotażowe”

- Kacper Nijakowski, Kornelia Cieślik, Kacper Łaganowski, Dawid Gruszczyński, Anna Surdacka z UM w Poznaniu
za „Wpływ pandemii COVID-19 na spektrum wykonywanych procedur stomatologicznych”

Członkowie Jury przyznali ponadto wyróżnienia autorom prac:

„Wiarygodność oceny koloru materiałów kompozytowych za pomocą skanera wewnątrzustnego 3Shape Trios drugiej generacji” - Grzegorz Krzyżanowski, Adrian Jeliński, Maciej Jedliński z PUM w Szczecinie

 „Wpływ Zespołu Downa na układ stomatognatyczny” - Ewelina Dąbrowska, Damian Gruza z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

 „Profilaktyka patologicznego starcia zębów – opis przypadku” - Kacper Furman, Małgorzata Klichowska-Palonka z UM w Lublinie.

Jury obradowało w składzie:
dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
prof. Uczelni, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie (przewodnicząca);
prof. dr hab. Beata Czarnecka, kierownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu,
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, kierownik Katedry i Zakładu Patologii Jamy Ustnej UM we Wrocławiu,
prof. dr hab. Mariusz Lipski, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka, kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

Czytaj także: Mocne nazwiska podczas konferencji: Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH