• Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL przeprowadzi intensywny kurs języka ukraińskiego dla polskich medyków.
  • ODZ NIL zorganizuje intensywne kursy z języka polskiego: podstawy języka polskiego oraz kursy języka medycznego do nostryfikacji dyplomu

NIL - kursy języka ukraińskiego dla Polaków

 Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają zapytania o możliwość zorganizowania kursu nauki podstaw języka ukraińskiego. 

Lekarze i lekarze dentyści, którzy są zainteresowani nauką języka ukraińskiego przesyłali zgłoszenia do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL na adres: odz@hipokrates.org w tytule emaila wpisując – „zapisy na naukę języka ukraińskiego”.

Po utworzeniu przynajmniej 10-osobowej grupy chętnych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL przeprowadzi intensywny kurs językowy prowadzony przez profesjonalistów z czołowych polskich szkół językowych. Ma to być pierwszy z wielu kursów języka ukraińskiego, a ich kolejne edycje będą prowadzone w zależności od liczby chętnych.

NIL - kursy języka polskiego dla Ukraińców

Nie czekając na decyzje organów publicznych odnośnie pomocy lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy i ich rodzinom, ODZ NIL zorganizuje intensywne kursy z języka polskiego w dwóch grupach: podstawy języka polskiego oraz kursy języka medycznego do nostryfikacji dyplomu.

Kurs z zakresu podstaw języka polskiego będzie również możliwy dla najbliższych członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy.

Lekarze i lekarze dentyści z Ukrainy, jeśli zdecydują się na pracę w Polsce, mogliby wykonywać ją na równoprawnych z polskimi lekarzami zasadach po spełnieniu określonych prawem kryteriów.

Koordynacja zapisów na kursy z języka polskiego będzie prowadzona przez ODZ NIL wspólnie z Okręgowymi Izbami Lekarskimi, które dysponują dokładniejszą wiedzą na temat lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy i ich rodzin, którzy uciekając przed wojną schronili się w ich regionie.