• Ciekawa oferta kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów - kursy organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
 • Dwa szkolenia w czerwcu 2022 r. przedstawią kwestie prawne różnych form zatrudniania personelu medycznego oraz psychologiczne techniki radzenia sobie ze stresem w pracy oraz obniżonym nastrojem
 • O udziale w obu wydarzeniach edukacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń 

Okręgowa Izba Lekarska organizuje dla lekarzy i lekarzy dentystów dwa szkoleniu w czerwcu 2022 r.

 Psychologia pracy

Psychologiczne sposoby radzenia sobie z obniżonym nastrojem

Kurs poprowadzi psycholog mgr Justyna Kowal. Wśród omawianych tematów znajdą się:

 • psychologiczne czynniki sprzyjające obniżeniu nastroju,
 • podstawy poznawczego podejścia do obniżonego nastroju,
 • sposoby i techniki poznawcze oraz behawioralne minimalizowania działania mechanizmów lękotwórczych oraz obniżających nastrój.

Termin: 7 czerwca 2022 r.  w godz. 18:00-20:00

Prawo pracy

Wykonywanie świadczeń medycznych w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne.

Szkolenie poprowadzą  Aleksandra Powierża, radca prawny oraz Karolina Podsiadły-Gęsikowska, adwokat.

Na kursie będą poruszane następujące kwestie:

 • Zatrudnienie personelu medycznego
 • Różnice między umową cywilnoprawną a umową o pracę
  • Czas pracy
  • Prawo do urlopu
  • Odpowiedzialność
  • Wynagrodzenie
 • Jakie zapisy warto zawrzeć w swojej umowie - przykłady
 • Umowa wolontariacka

Termin: 23 czerwca 2022 r. w godz. od 18:00 do 20:00

Oba kursy odbędą się w trybie  online, na platformie ClickMeeting.
Punkty edukacyjne: 2 (za każdy z kursów

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny: przy czym liczy się kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba miejsc na kursie jest ograniczona.