• Kurs teoretyczny z krwiodawstwa dla lekarzy dentystów organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  • W najbliższym czasie kursy z krwiodawstwa odbędą się w dwóch terminach w kwietniu i  czerwcu

Kursy dla dentystów na stażu podyplomowym

Kurs z krwiodawstwa dla lekarzy dentystów, którego organizatorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbędzie się w dwóch terminach w pierwszym półroczu 2023.

18 kwietnia o godz. 14:00 - kurs ma formę online, zapisy przez formularz zgłoszeniowy

6 czerwca godz. 14:00 - zapisy przez formularz zgłoszeniowy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Uczestnicy mogą się kontaktować w sprawie szkolenia przesyłając mail na adres: szkolenia@rckik.poznan.pl 

Ratownictwo medyczne. Kurs dla lekarzy dentystów

Kurs z ratownictwa medycznego dla lekarzy dentystów organizuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Szkolenie będzie miało formę kursu on-line. Zapisy jeszcze się nie rozpoczęły, a harmonogram szkoleń zostanie wkrótce podany. Osoba do kontaktu; Paulina Gierszewicz, tel. 61 864 88 27

Informacje dotyczące kursu krwiodawstwa dla lekarzy dentystów, którzy odbywają staż w rejonie kalisko-konińskim będą opublikowane na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Szkolenie będzie miało formę on-line. Zapisy trwają drogą mailową na adres: konsultant@krwiodawstwo.kalisz.pl